Nadácia ESET otvára grantovú výzvu, ktorá má pomôcť zvýšiť úspešnosť slovenských vedcov pri podávaní prestížnych európskych ERC grantov

Aktuality

Nadácia ESET otvára grantovú výzvu, ktorá má pomôcť zvýšiť úspešnosť slovenských vedcov pri podávaní prestížnych európskych ERC grantov

02.12.2021

Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre slovenských vedcov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri podávaní prestížnych grantov Európskej rady pre výskum (ERC). Grantisti získajú ročný personalizovaný mentoringový program, ktorého odborným garantom bude Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Grantová výzva je otvorená do 21. januára 2022 na stránke nadaciaeset.sk.

Nová grantová výzva Nadácie ESET má prostredníctvom cieleného ročného mentoringového programu pripraviť vedcov získať niektorý z významných európskych grantov ERC. Celkovú sumu 30 000 eur rozdelí Nadácia ESET medzi 6 vedcov, ktorí pôsobia na slovenských inštitúciách. Program nadväzuje na mentoringovú schému Európskej komisie a mentormi programu sú prestížne osobnosti: zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností. Koordináciu mentoringového programu zabezpečí ERC Národný kontaktný bod Centra vedecko-technických informácií SR.

Grantová výzva je určená vedcom pôsobiacim v slovenských inštitúciách vo všetkých vedných oblastiach: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo a sociálne a humanitné vedy.

Cieľom grantovej výzvy je zvýšiť úspešnosť slovenských žiadateľov v ERC grantovej schéme. ERC granty doposiaľ získal iba jeden vedec pôsobiaci na Slovensku, a to Ján Tkáč z Chemického ústavu SAV. Slovensko tak patrí medzi krajiny s najslabšou úspešnosťou v získavaní ERC grantov spomedzi krajín Európskej únie. „ERC granty predstavujú pre vedcov, a tým pádom aj pre krajiny príležitosť prehlbovať ich výskum a vývoj. Podporujú príchod inovácií, ktoré spoločnosť posúvajú vpred. Kvalitnú vedu a výskum budeme potrebovať čoraz viac. To nám ukazuje aj súčasná pandémia či prehlbovanie dopadov klimatických zmien. Myslíme, že finančné zdroje, ktoré naši vedci môžu získať z ERC schém môžu pomôcť jednotlivcom, vedeckému prostrediu aj celej spoločnosti,“ vysvetľuje dôvody vzniku novej grantovej výzvy Lucia Marková, správkyňa správnej rady Nadácie ESET.

„Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky je odborným garantom a partnerom grantovej výzvy. Z nášho pohľadu ide o naozaj hodnotné prepojenie s Nadáciou ESET, ktorá je etablovaným hráčom pri podpore výnimočných vedcov v našom geografickom priestore. Pripravený mentoringový program je mimoriadne kvalitný. Vedcom a výskumníkom prinesie poradenstvo na najvyššej úrovni a hĺbkovú pomoc s projektom ako po formálnej, tak po obsahovej stránke,“ opisuje spoluprácu Zuzana Reptová, ktorá zastáva pozíciu Národného kontaktného bodu pre oblasť ERC v programe Horizont Európa.

O ERC schéme

Európska rada pre výskum (European Research Council) udeľuje granty špičkovým výskumom v paneurópskom priestore. Cieľom grantov je podporiť najlepších a najkreatívnejších vedcov a ich tímy vo výskumoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy. ERC granty sa pohybujú v rozpätí medzi 1,5 – 3,5 milióna eur a sú otvorené všetkým vedným odborom. Granty tiež prinášajú vedcom priestor v priemere pre 7 až 12 výskumných pozícií s veľkou mierou autonómie a nadštandardným ohodnotením, čím prispievajú k skvalitneniu podmienok špičkovej vedy v príjímateľskej krajine.

Grantová výzva Nadácie ESET je otvorená do 21. januára 2022. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na stránke: https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html.

Späť na Všetky aktuality