ESET Science Award získalo ocenenie Via Bona

Aktuality

ESET Science Award získalo ocenenie Via Bona

11.11.2020

Víťazom prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Dobrý partner komunity za investíciu do popularizácie a rozvoja slovenskej vedy sa stal projekt ESET Science Award. Ocenenie Via Bona, ktorú odovzdáva Nadácia Pontis na Slovensku, zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania

Ocenenie ESET Science Award už skoro dva roky prezentuje a verejnosti približuje úspechy slovenskej vedy a vedeckých osobností pôsobiacich na Slovensku. Cieľom je zvýšiť ich hlas v spoločnosti a inšpirovať lídrov aj verejnosť k rešpektu vedeckých poznatkov. „To, že sme získali ocenenie Via Bona je dôkazom, že sa nám tento cieľ pomaly darí napĺňať. Sme nesmierne radi, že veda získala ďalšiu pozornosť práve v čase, keď jej výsledky najviac potrebujeme. Ďakujeme Nadácii Pontis a odbornej porote, že si všimla a ocenila našu snahu meniť Slovensko k lepšiemu,“ povedala Paulína Böhmerová pri preberaní ocenenia.

Spoločnosť ESET sa rovnako stala víťazom hlavnej kategórie Zodpovedná veľká firma za premietnutie dlhodobých etických hodnôt do podnikateľského modelu a prínos v oblasti popularizácie vedy a výskumu na Slovensku.

Zľava: CSR Team Lead Lucia Marková, CEO Richard Marko a Science Affairs Liaison Paulína Böhmerová
Zdroj: Nadácia Pontis Autor: Martina Mičuchová

Späť na Všetky aktuality