Inštalácia V jadre poznania (The Essence of Knowledge)

Aktuality

Inštalácia V jadre poznania (The Essence of Knowledge)

25.09.2019

Ocenenie ESET Science Award bude súčasťou víkendových podujatí v Bratislave. Inštalácia V jadre poznania (The Essence of Knowledge), ktorá vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania, obohatí program podujatí Biela noc a Európska noc výskumníkov.

Počas víkendu 27. až 29. septembra bude ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award súčasťou bratislavských podujatí. Na Európsku noc výskumníkov a Bielu noc prinesie inštaláciu V jadre poznania (The Essence of Knowledge), ktorú navrhol a zostrojil mladý slovensky sochár Filip Šicko. Inštalácia vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania – nevyriešený problém. Metaforicky opisuje túžbu človeka nájsť odpoveď na nepoznané cez postupné hľadanie súvislostí až k finálnej odpovedi. Inštalácia so svetelnou hrou vytvára meniace sa vizuálne štruktúry. Ambientné pulzovanie svetiel dodáva dielu dynamiku a akcentuje rôzne časti inštalácie v rôznom čase. Pred očami divákov tak statická inštalácia ožíva v pomalých svetelných metamorfózach.

Návštevníci bratislavských podujatí môžu inštaláciu vidieť počas celých troch dní na námestí pred Starou Tržnicou. Inštalácia bude neskôr súčasťou slávnostného galavečera, 18. októbra 2019, kedy bude umiestnená pre budovou Slovenskej filharmónie.

Späť na Všetky aktuality