Nominácie sú otvorené do 30. apríla 2019

Aktuality

Nominácie sú otvorené do 30. apríla 2019

06.03.2019

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award spustilo prihlasovanie do dvoch kategórií: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Kandidáti môžu zaslať svoju prihlášku prostredníctvom online formulára na www.esetscienceaward.sk. Prihlasovanie je možné do 30. apríla 2019. O víťazoch rozhodne medzinárodná porota zložená z uznávaných vedcov, ktorých nadácia postupne predstaví na web stránke projektu ESET Science Award. Víťazi budú vyhlásení počas slávnostného galavečera v októbri 2019.

Do hlavnej kategórie sa môžu nominovať vedeckí pracovníci sami alebo ich môže nominovať zástupca organizácie, v ktorej pôsobia. Do kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov môže nominovať iba nadriadený pracovník.

Ocenenie je určené vedeckým pracovníkom, ktorí pôsobia v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy.

Do oboch kategórií sa môžu prihlasovať vedeckí pracovníci pôsobiaci v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom: najmä slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská a súkromné spoločnosti so sídlom na Slovensku.

Otvorenie nominácií do tretej kategórie Vysokoškolský pedagóg spolu s podmienkami prihlasovania bude vyhlásené neskôr.

Späť na Všetky aktuality