Sir Roger Penrose potvrdzuje, že na Slovensku máme talentovaných vedcov

Aktuality

Sir Roger Penrose potvrdzuje, že na Slovensku máme talentovaných vedcov

25.02.2019

V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívil Univerzitu Komenského v Bratislave britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity. Profesor je vo svete považovaný za jednu z najvýznamnejších osobností súčasnej vedy a jeho návštevu na Slovensku finančne podporila Nadácia ESET.

Profesor Penrose na Slovensko prišiel na Slovensko pri príležitosti konferencie Quantum spacetime ‘19 (Kvantový časopriestor ‘19), ktorá sa uskutočnila na pôde Fakulty matematiky, fyziky a informatiky UK v dňoch 11. – 14. februára 2019. Konferencia sa uskutočnila v rámci medzinárodného programu Quantum structure of spacetime (Kvantová štruktúra časopriestoru), do ktorého sú zapojení aj slovenskí vedci z Katedry teoretickej fyziky FMFI UK.

Svoju prácu však predstavil aj širšej verejnosti, keďže nie je len excelentný vedec, ale aj zanietený popularizátor vedy. Vo svojej verejnej prednáške v Bratislave priblížil slovenskému publiku tému: Are we seeing Hawking points in the cosmic microwave background? (Vidíme Hawkingove body v žiarení kozmického pozadia?). Divákom vysvetlil nedávny objav podporujúci teóriu opakujúcej sa histórie.

V závere svojej návštevy potvrdil, že na Slovensku máme talentovaných vedcov. Odporúča im však, aby za vedou cestovali, spoznávali nové vedecké prostredia a potom sa vrátili späť.

Rozhovor s profesorom Penrosom si môžete prečítať na tyzden.sk

Späť na Všetky aktuality