Nový mentoringový program má zvýšiť úspešnosť slovenských žiadateľov o ERC granty

Špičkoví slovenskí vedci majú opäť možnosť zapojiť sa do mentoringového programu, ktorého cieľom je zlepšiť ich úspešnosť pri podávaní žiadostí o prestížne ERC granty. Nadácia ESET aj tento rok vyčlenila sumu 30 000 eur a prerozdelí ju 6 individuálnym vedeckým osobnostiam, ktoré plánujú žiadať o tento európsky grant na podporu svojich excelentných vedecko-výskumných projektov. Termín podania žiadostí je 9. december 2022. Partnerom programu je Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR).

Publikované: 20.10.2022

Nový mentoringový program má zvýšiť úspešnosť slovenských žiadateľov o ERC granty

Vedci a vedkyne s ambíciou získať prestížny európsky ERC grant majú opäť možnosť absolvovať cielený mentoringový program, ktorý im pomôže pripraviť konkurencieschopnú žiadosť. Súčasťou programu je, napríklad, workshop zameraný na rozvoj nosnej myšlienky projektu a jej jasnú formuláciu, seminár zameraný na samotnú tvorbu žiadosti či simulácia pohovoru.

„Mentoringový program mi dodal odvahu uvažovať o podaní žiadosti o ERC grant. Najnáročnejšie bolo vyjadriť svoje vedecké sny na dvoch stranách textu. Oceňujem, že žiadosť o zapojenie bola jednoduchá a moje nadšenie sa ďalej prehlbovalo vďaka mojim mentorom. Obaja boli hodnotiteľmi ERC projektov, boli relevantní pre môj projekt, s úprimným záujmom pomôcť a diskusie s nimi boli veľmi inšpiratívne. Opakovane zdôrazňovali, že najviac záleží na myšlienke projektu a kvalite jeho spracovania. Samotný proces prípravy žiadosti o grant bol pre mňa skvelým intelektuálnym cvičením,“ opisuje prínos programu profesorka Katarína Mikušová, ktorá sa zúčastnila tohtoročného, prvého mentoringového programu. 

Nadácia ESET aj tento rok vyčlenila čiastku 30 000 eur, ktorú rozdelí medzi šesť vedcov či vedkýň, ktorí pôsobia na slovenských inštitúciách. Mentormi programu sú špičkové vedecké osobnosti: zahraniční držitelia ERC grantov, bývalí členovia hodnotiacich panelov ERC či lektori významných zahraničných konzultačných spoločností. Koordináciu mentoringového programu zabezpečí ERC Národný kontaktný bod Centra vedecko-technických informácií SR.

„Cieľom mentoringového programu je pomôcť vedcom a vedkyniam pôsobiacim na Slovensku získať prostriedky, ktoré im umožnia posunúť ich výskum smerom k svetovej špičke. Rovnako držíme palce všetkým účastníkom z tohtoročného programu, ktorí budú podávať svoju žiadosť v blízkom čase,“ hovorí Paulína Böhmerová, manažérka pre vzťahy s vedeckou obcou spoločnosti ESET.

Grantová výzva je určená vedcom pôsobiacim v slovenských inštitúciách vo všetkých vedných oblastiach ako pri ERC grantoch: vedy o živej prírode, fyzikálne vedy a inžinierstvo a sociálne a humanitné vedy.

„Tohtoročný program, nadväzuje na úspech z prvého ročníka, pri ktorom nás potešil vysoký záujem zo strany vedeckej komunity, entuziazmus tých, ktorí sa rozhodli využiť túto formu podpory, ako aj samotná pozitívna odozva od zúčastnených výskumníkov a výskumníčok. Viacerí tohtoroční účastníci programu už podali svoje projektové žiadosti v rôznorodých témach, od inovatívnych metód pre zlepšenie boja proti tuberkulóze, až po nový prístup k štúdiu ekonomických dopadov zmeny klímy. Aj keď výsledky žiadostí ešte nie sú známe, pozitívnym výsledkom sú aj vysokokvalitne spracované projektové zámery a započaté medzinárodné spolupráce. Som rada, že na Slovensku rastie povedomie o grantoch Európskej rady pre výskum, ktoré pomáhajú vedcom etablovať svoj výskum medzi európskou a svetovou špičkou,“ vysvetľuje Zuzana Reptová, ktorá zastáva pozíciu Národného kontaktného bodu pre oblasť ERC v programe Horizont Európa.

Grantová výzva je otvorená do 9. decembra 2022. Formulár s ďalšími informáciami sa nachádza na stránke: https://www.nadaciaeset.sk/grantove-vyzvy.html

O ERC grantovej schéme

Európska rada pre výskum (European Research Council) udeľuje granty špičkovým výskumom v paneurópskom priestore. Cieľom grantov je podporiť najlepších a najkreatívnejších vedcov a ich tímy vo výskumoch, ktoré prekračujú hranice vedeckých disciplín, zavádzajú netradičné, inovatívne prístupy a otvárajú nové výskumné perspektívy. ERC granty sa pohybujú v rozpätí medzi 1,5 – 3,5 milióna eur a sú otvorené všetkým vedným odborom. Granty tiež prinášajú vedcom priestor v priemere pre 7 až 12 výskumných pozícií s veľkou mierou autonómie a nadštandardným ohodnotením, čím prispievajú k skvalitneniu podmienok špičkovej vedy v príjímateľskej krajine.

Zdielať článok