Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
do 35 rokov
Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
do 35 rokov
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania