young-scientist-section-badge-2022

Finalisti kategórie: Výnimočný mladý vedec
do 35 rokov 2022

Miroslav Almáši

Miroslav
Almáši

Anorganická a materiálová chémia

Lucia Balážová

Lucia
Balážová

Fyziológia

Allan Böhm

Allan
Böhm

Kardiológia, precízna medicína

Jaroslav Frnda

Jaroslav
Frnda

Telekomunikácie

Daniel Jablonski

Daniel
Jablonski

Zoológia, evolučná biológia

pedagogue-section-badge-2022

Finalisti kategórie: Výnimočný vysokoškolský
pedagóg 2022

Alexandra Bražinová

Alexandra
Bražinová

Epidemiológia

Ladislav Janoušek

Ladislav
Janoušek

Elektrotechnika

Renáta Oriňaková

Renáta
Oriňaková

Fyzikálna chémia

Andrea Šagátová

Andrea
Šagátová

Jadrová technika

Ľubomír Tomáška

Ľubomír
Tomáška

Genetika a molekulárna biológia