Kontakt pre médiá


Michaela Lukovičová
Seesame
lukovicova@seesame.com
+421 907 627 189

Tlačové správy

BRATISLAVA – Ľudia na Slovensku si myslia, že Slovensko sa raz bude pýšiť laureátom Nobelovej ceny. Podľa reprezentatívneho prieskumu zameraného na vnímanie vedy a vedcov na Slovensku, ktorý pre ocenenie ESET Science Award zrealizovala agentúra 2muse, si to myslí 59 % opýtaných. Rovnaký názor zdieľa aj časť vedeckej komunity. Potenciál vedcov a vedkýň na Slovensku každoročne prezentuje verejnosti ocenenie ESET Science Award, ktorého nominácie sú otvorené do 4. mája 2022 na webovej stránke www.esetscienceaward.sk

Otvoriť

BRATISLAVA – Nadácia ESET spojila individuálnych súkromných donorov a vďaka ich finančným darom podporila dvoch slovenských vedcov, ktorí sa budú uchádzať o prestížny grant ERC schémy. Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. a Miroslav Baláž z Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i. tak z novovzniknutého Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy získali každý po 110 000 EUR. Fond predstavuje inovatívny a účinný spôsob prepojenia súkromných donorov, úspešných filantropov so špičkovou vedou na Slovensku aj vo svete.

Otvoriť

BRATISLAVA – Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre slovenských vedcov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri podávaní prestížnych grantov Európskej rady pre výskum (ERC). Grantisti získajú ročný personalizovaný mentoringový program, ktorého odborným garantom bude Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Grantová výzva je otvorená do 21. januára 2022 na stránke nadaciaeset.sk.

Otvoriť

BRATISLAVA – Medzinárodná komisia, ktorej predsedá laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, vybrala laureátov ocenenia ESET Science Award. V hlavnej kategórii, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, si ocenenie priamo z rúk profesora Kipa Thorna prebral materiálový fyzik Ján Dusza. Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal Jozef Zajac.

Otvoriť

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award vstúpilo do svojho tretieho ročníka a verejnosti prináša možnosť hlasovať v Cene verejnosti. Jedného z hlasujúcich navyše čaká špeciálna výhra, pobyt na Lomnickom štíte spojený s gastronomickým zážitkom a prehliadkou astronomického observatória.

Otvoriť

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award prináša do Bratislavyverejnúdiskusiu sjednými znajväčších vedeckých osobností súčasnosti. Vutorok 12. októbra 2021 o18.00 savhistorickej budove SND stretnúhviezdny fyzikaLaureát Nobelovej cenyKip Thorne,britským fyzikom apopularizátorom vedy Brianom Coxom. Rozprávať sa budú otom, či je veda riešením všetkých výziev ľudstva.

Otvoriť

BRATISLAVA – Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu

Otvoriť

BRATISLAVA – Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž. Víťaz sa stretne s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom

Otvoriť

BRATISLAVA – Aj keď vďaka pandémii verejnosť spoznala slovenských vedcov, svojim deťom by túto kariéru vybralo len 17 % opýtaných. Vyplýva to z reprezentatívneho prieskumu, ktorý realizovala agentúra 2muse pre ESET Science Award – ocenenie pre výnimočných vedcov.

Otvoriť

BRATISLAVA – Nadácia ESET otvorila v marci grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom bolo pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť. Do výzvy sa prihlásilo 58 projektov, z ktorých správna rada Nadácie ESET vybrala štyri víťazné návrhy.

Otvoriť

BRATISLAVA – Súčasná pandémia spôsobila, že veda a vedci sa vo väčšej miere dostávajú do pozornosti verejnosti. Podľa posledného prieskumu zameraného na vnímanie vedy a vedcov na Slovensku, ktorý pre ocenenie ESET Science Award opäť zastrešila agentúra 2muse, sú vedci najdôveryhodnejšími osobnosťami spomedzi tých, ktoré sa k téme pandémie vyjadrujú.

Otvoriť

BRATISLAVA – Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť. Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021 na stránke www.nadaciaeset.sk. Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť.

Otvoriť

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich nových laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Fedor Šimkovic, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je laureátom Tamás Csanádi a Ivan Varga sa stal laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Otvoriť

BRATISLAVA – O laureátoch ocenenia ESET Science Award bude rozhodovať medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny – Kipom Thornom. Americký a medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziku. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Interstellar. Spolu s ďalšími členmi komisie bude rozhodovať o laureátoch dvoch kategórií ocenenia ESET Science Award: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Otvoriť

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award predstavuje finalistov svojho druhého ročníka. Vo finálovej pätnástke sú vedecké a pedagogické osobnosti, ktoré Slovensko výrazne reprezentujú v medzinárodnej vedeckej komunite, inovujú vysokoškolský vzdelávací proces, popularizujú svoje odbory alebo predstavujú mladé talenty. O laureátoch v kategóriách Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov rozhodne medzinárodná komisia, na čele ktorej bude stáť držiteľ Nobelovej ceny a zároveň legenda spomedzi osobností svetovej vedy. O laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodne hodnotiaca komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít. Vyhlásenie laureátov môže verejnosť sledovať v stredu 14. októbra prostredníctvom live streamu na Facebook profile ESET Science Award.

Otvoriť

BRATISLAVA – Testy na ochorenie COVID-19, vyvinuté slovenskými vedcami, prešli registráciou na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv (ŠUKL), čím sa zavŕšil celý proces ich vývoja a výroby. Prvých 100-tisíc testov, ktoré Slovensku darovala Nadácia ESET, je pripravených na odovzdanie štátnym diagnostickým laboratóriám.

Otvoriť

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award otvára svoj druhý ročník, a to práve v časoch, keď sa celý svet kvôli situácii s pandémiou koronavírusu spolieha na vedcov a vedu. Jeho cieľom je oceniť a verejnosti odprezentovať výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku a zároveň priblížiť, akú dôležitú úlohu zohráva veda v spoločnosti. Aj tento rok bude medzinárodnej komisii predsedať nositeľ Nobelovej ceny.

Otvoriť

BRATISLAVA – Slovenskí vedci spojili sily a pripravujú diagnostický PCR test na detekciu koronavírusu SARS-CoV-2, pôvodcu ochorenia COVID-19. Nadácia ESET podporila jeho vývoj a financuje prvých 100 000 kusov.

Otvoriť

BRATISLAVA – Spoločnosť ESET si uvedomuje vážnosť situácie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a rozhodla sa zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. Nadácia ESET preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého spoločnosť ESET prispeje sumou 300-tisíc eur. Suma bude v prípade potreby neskôr navýšená. Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.

Otvoriť

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Ján Tkáč, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa laureátkou stala Ľubomíra Tóthová a Tomáš Vinař je laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Otvoriť

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award, ktoré udeľuje Nadácia ESET spozná už tento piatok, 18. októbra, svojich prvých laureátov. Vyberie ich medzinárodná komisia zložená z uznávaných zahraničných vedeckých osobností. Predsedom komisie je nositeľ Nobelovej ceny za fyziológiu a medicínu Erwin Neher. Medzinárodní odborníci budú vyberať z finalistov, ktorí prešli náročným hodnotiacim procesom.

Otvoriť

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award, ktoré udeľuje Nadácia ESET predstavilo finalistov všetkých tohtoročných kategórií. Vo výbere sú mená, ktoré Slovensko výrazne reprezentujú vo svetovom výskumnom priestore, inovujú vysokoškolský vzdelávací proces alebo predstavujú mladé vedecké talenty. Kým o laureátovi v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg rozhodnú zástupcovia slovenských univerzít, rozhodnutie o laureátoch vedeckých kategórií je v rukách medzinárodnej poroty na čele s nositeľom Nobelovej ceny za chémiu Danom Shechtmanom.

Otvoriť

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do ďalšej kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. V nej ocení vysokoškolských pedagógov s ohľadom na ich vedecký aj pedagogický prínos. Uzávierka nominácií je 1. júla 2019.

Otvoriť

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award uzavrelo fázu nominácií. Do dvoch hlavných kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa prihlásilo viac ako 40 vedcov, ktorí pôsobia na Slovensku.

Otvoriť

Slovenskí vedci v hĺbkovom prieskume o stave slovenskej vedy pomenovali hlavné nedostatky a zároveň naznačili, akým smerom by sa malo odvetvie uberať.

Otvoriť

Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur.

Otvoriť

Nadácia ESET spúšťa nové ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award. Cieľom ocenenia je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť výnimočné osobnosti slovenskej vedy a ukazovať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia.

Otvoriť