ESET Science Award

Nadácia ESET

Einsteinova 24
851 01 Bratislava
Slovenská republika

Právna forma nadácia
IČO 42258910

Telefón +421 (2) 3224 4521
E-mail info@esetscienceaward.sk
www.esetscienceaward.sk www.nadaciaeset.sk

Bankové spojenie
2011360000/8130
Citibank (Slovakia), a. s.

Máte otázku?