Aktuality

Ľudia na Slovensku si myslia, že Slovensko sa raz bude pýšiť laureátom Nobelovej ceny. Podľa reprezentatívneho prieskumu zameraného na vnímanie vedy a vedcov na Slovensku, ktorý pre ocenenie ESET Science Award zrealizovala agentúra 2muse, si to myslí 59 % opýtaných. Rovnaký názor zdieľa aj časť vedeckej komunity. Potenciál vedcov a vedkýň na Slovensku každoročne prezentuje verejnosti ocenenie ESET Science Award, ktorého nominácie sú otvorené do 4. mája 2022 na webovej stránke www.esetscienceaward.sk

Čítaj ďalej>

Nadácia ESET spojila individuálnych súkromných donorov a vďaka ich finančným darom podporila dvoch slovenských vedcov, ktorí sa budú uchádzať o prestížny grant ERC schémy. Martin Venhart z Fyzikálneho ústavu SAV, v.v.i. a Miroslav Baláž z Biomedicínskeho centra SAV, v.v.i. tak z novovzniknutého Nadačného fondu Nadácie ESET pre podporu vedy získali každý po 110 000 EUR. Fond predstavuje inovatívny a účinný spôsob prepojenia súkromných donorov, úspešných filantropov so špičkovou vedou na Slovensku aj vo svete.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA - Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre slovenských vedcov s cieľom zvýšiť ich úspešnosť pri podávaní prestížnych grantov Európskej rady pre výskum ERC. Grantisti získajú ročný personalizovaný mentoringový program, ktorého odborným garantom bude Centrum vedecko-technických informácií Slovenskej republiky. Grantová výzva je otvorená do 21. januára 2022 na stránke nadaciaeset.sk.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA - Do esejistickej súťaže s názvom Je veda riešením všetkých výziev ľudstva? sa počas septembra 2021 zapojilo takmer 80 ľudí. Víťaznú esej vybral predseda medzinárodnej komisie ESET Science Award a laureát Nobelovej ceny za fyziku profesor Kip Thorne, ktorého počas slávnostného galavečera stretol víťaz Roman Burič.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA - Medzinárodná komisia, ktorej predsedá laureát Nobelovej ceny za fyziku Kip Thorne, vybrala laureátov ocenenia ESET Science Award. V hlavnej kategórii, Výnimočná osobnosť slovenskej vedy, si ocenenie priamo z rúk profesora Kipa Thorna prebral materiálový fyzik Ján Dusza. Laureátom kategórie Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa stal Ladislav Valkovič a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg si ocenenie prevzal Jozef Zajac.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA - Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award vstúpilo do svojho tretieho ročníka a verejnosti prináša možnosť hlasovať v Cene verejnosti. Jedného z hlasujúcich navyše čaká špeciálna výhra, pobyt na Lomnickom štíte spojený s gastronomickým zážitkom a prehliadkou astronomického observatória. Hlasovanie je dostupné na adrese cenaverejnosti.sk.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA - Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award prináša do Bratislavy verejnú diskusiu s jednými z najväčších vedeckých osobností súčasnosti. V utorok 12. októbra 2021 o 18.00 sa v historickej budove SND stretnú hviezdny fyzik a Laureát Nobelovej ceny Kip Thorne, britským fyzikom a popularizátorom vedy Brianom Coxom. Rozprávať sa budú o tom, či je veda riešením všetkých výziev ľudstva.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA - Nadácia ESET už po tretí raz ocení výnimočné osobnosti slovenskej vedy za ich vedeckú, výskumnú aj pedagogickú prácu.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA - Ak sa v Bratislave chystáte na Bielu noc zastavte sa aj na Primaciálnom námestí. 💡

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Nadácia ESET vyhlasuje esejistickú súťaž. Víťaz sa stretne s nositeľom Nobelovej ceny a vedeckým producentom filmu Interstellar Kipom Thornom

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Podobne ako vlani aj toto leto prinesie ocenenie ESET Science Award návštevníkom a divákom festivalu Pohoda inšpiratívne témy aj zaujímavé vedecké osobnosti.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Nadácia ESET otvorila v marci grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom bolo pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť. Do výzvy sa prihlásilo 58 projektov, z ktorých správna rada Nadácie ESET vybrala štyri víťazné návrhy.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Ocenenie ESET Science Award vstupuje do svojho tretieho ročníka. Aj tento rok je možné nominovať výnimočné vedkyne a vedcov, mladé vedecké talenty, ako aj vysokoškolské pedagogičky a pedagógov. Mottom ročníka pritom ostáva myšlienka „veda je nádej“, ktorá vystihuje postavenie vedy v súčasnej situácii. Nominácie do tretieho ročníka ocenenia sú otvorené do 17. mája 2021.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Nadácia ESET otvára novú grantovú výzvu v celkovej sume 30 000 eur pre projekty, ktorých cieľom je pomôcť efektívne zvládať pandémiu a jej dopady na spoločnosť. Požiadať o grant je možné do 31. marca 2021 na stránke www.nadaciaeset.sk. Cieľom novej grantovej výzvy je podporiť vznik efektívnych nástrojov, aplikácií a inovácií, vedecko-výskumných prieskumov a analýz na boj proti pandémii a tiež pre zníženie jej negatívnych následkov na spoločnosť.

Čítaj ďalej>

Víťazom prestížneho ocenenia Via Bona Slovakia 2019 v kategórii Dobrý partner komunity za investíciu do popularizácie a rozvoja slovenskej vedy sa stal projekt ESET Science Award. Ocenenie Via Bona, ktorú odovzdáva Nadácia Pontis na Slovensku, zviditeľňuje príklady zodpovedného a férového podnikania.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich nových laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Fedor Šimkovic, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je laureátom Tamás Csanádi a Ivan Varga sa stal laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Druhý ročník ocenenia výnimočných vedcov ESET Science Award sa musí prispôsobiť náročným epidemickým podmienkam spôsobeným koronavírusom. Pôvodne sa malo odovzdávanie ocenení uskutočniť na slávnostnom galavečeri za účasti širokej akademickej obce. Kvôli nevyhnutným protiepidemickým opatreniam sa odovzdávanie uskutoční virtuálne iba v prítomnosti nominovaných vedcov a za prísnych hygienických opatrení. Podujatie bolo schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – O laureátoch ocenenia ESET Science Award bude rozhodovať medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny – Kipom Thornom. Americký a medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziku. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Interstellar. Spolu s ďalšími členmi komisie bude rozhodovať o laureátoch dvoch kategórií ocenenia ESET Science Award: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award predstavuje finalistov svojho druhého ročníka. Vo finálovej pätnástke sú vedecké a pedagogické osobnosti, ktoré Slovensko výrazne reprezentujú v medzinárodnej vedeckej komunite, inovujú vysokoškolský vzdelávací proces, popularizujú svoje odbory alebo predstavujú mladé talenty.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Tohtoročný virtuálny festival Pohoda in the Air prinesie vďaka spoločnosti ESET a Nadácii ESET návštevníkom témy o prínose vedy pre spoločnosť, zaujímavé vedecké osobnosti aj kvalitnú hudbu.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Testy na ochorenie COVID-19, vyvinuté slovenskými vedcami, prešli registráciou na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, čím sa zavŕšil celý proces ich vývoja a výroby. Prvých 100-tisíc testov, ktoré Slovensku darovala Nadácia ESET, je pripravených na odovzdanie štátnym diagnostickým laboratóriám.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award otvára svoj druhý ročník, a to práve v časoch, keď sa celý svet kvôli situácii s pandémiou koronavírusu spolieha na vedcov a vedu. Jeho cieľom je oceniť a verejnosti odprezentovať výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku a zároveň priblížiť, akú dôležitú úlohu zohráva veda v spoločnosti. Aj tento rok bude medzinárodnej komisii predsedať nositeľ Nobelovej ceny.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Slovenskí vedci spojili sily a pripravujú diagnostický PCR test na detekciu koronavírusu SARS-CoV-2, pôvodcu ochorenia COVID-19. Nadácia ESET podporila jeho vývoj a financuje prvých 100 000 kusov. Vedci zo slovenských spoločností MultiplexDX, Lambda Life a ProScience Tech spojili sily s virológmi z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a zostavili sadu reagencií podľa protokolu Svetovej zdravotníckej organizácie pre spoľahlivú detekciu vírusu SARS-CoV-2.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Spoločnosť ESET si uvedomuje vážnosť situácie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a rozhodla sa zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. Nadácia ESET preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého spoločnosť ESET prispeje sumou 300-tisíc eur. Suma bude v prípade potreby neskôr navýšená. Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.

Čítaj ďalej>

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Ján Tkáč, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa laureátkou stala Ľubomíra Tóthová a Tomáš Vinař je laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Čítaj ďalej>

Európska noc výskumníkov 2019 vytvorila ideálne prostredie na predstavenie finalistov všetkých troch kategórií ESET Science Award. Predstavujeme vám mená vedcov, pedagógov aj mladé talenty vedy, ktorí sú finalistami prvého ročníka ocenenia.

Čítaj ďalej>

Tak, ako je jedným z hlavných cieľov ocenenia ESET Science Award prezentovať vedcov pôsobiacich na Slovensku, tak projekt pozýva do spolupráce aj slovenských umelcov. Príkladom je sochár Filip Šicko a výtvarníčka Gordana Turuk.

Čítaj ďalej>

Ocenenie ESET Science Award bude súčasťou víkendových podujatí v Bratislave. Inštalácia V jadre poznania (The Essence of Knowledge), ktorá vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania, obohatí program podujatí Biela noc a Európska noc výskumníkov.

Čítaj ďalej>

Laureáti ocenenia výnimočných vedcov ESET Science Award budú vyhlásení počas slávnostného galavečera, v piatok 18. októbra 2019.

Čítaj ďalej>

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. V nej ocení vysokoškolských pedagógov s ohľadom na ich vedecký aj pedagogický prínos. Uzávierka nominácií je 1. júla 2019.

Čítaj ďalej>

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award uzavrelo fázu nominácií. Do dvoch hlavných kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa prihlásilo viac ako 40 vedcov, ktorí pôsobia na Slovensku.

Čítaj ďalej>

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award spustilo prihlasovanie do dvoch kategórií: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Čítaj ďalej>

Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur.

Čítaj ďalej>

V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívil Univerzitu Komenského v Bratislave britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity.

Čítaj ďalej>

Cieľom ocenenia ESET Science Award je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť úspešné slovenské vedecké osobnosti a ukazovať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia.

Čítaj ďalej>