Aktuality

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich nových laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Fedor Šimkovic, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov je laureátom Tamás Csanádi a Ivan Varga sa stal laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Druhý ročník ocenenia výnimočných vedcov ESET Science Award sa musí prispôsobiť náročným epidemickým podmienkam spôsobeným koronavírusom. Pôvodne sa malo odovzdávanie ocenení uskutočniť na slávnostnom galavečeri za účasti širokej akademickej obce. Kvôli nevyhnutným protiepidemickým opatreniam sa odovzdávanie uskutoční virtuálne iba v prítomnosti nominovaných vedcov a za prísnych hygienických opatrení. Podujatie bolo schválené Regionálnym úradom verejného zdravotníctva v Bratislave.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – O laureátoch ocenenia ESET Science Award bude rozhodovať medzinárodná komisia na čele s nositeľom Nobelovej ceny – Kipom Thornom. Americký a medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za fyziku. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Interstellar. Spolu s ďalšími členmi komisie bude rozhodovať o laureátoch dvoch kategórií ocenenia ESET Science Award: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award predstavuje finalistov svojho druhého ročníka. Vo finálovej pätnástke sú vedecké a pedagogické osobnosti, ktoré Slovensko výrazne reprezentujú v medzinárodnej vedeckej komunite, inovujú vysokoškolský vzdelávací proces, popularizujú svoje odbory alebo predstavujú mladé talenty.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Tohtoročný virtuálny festival Pohoda in the Air prinesie vďaka spoločnosti ESET a Nadácii ESET návštevníkom témy o prínose vedy pre spoločnosť, zaujímavé vedecké osobnosti aj kvalitnú hudbu.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Testy na ochorenie COVID-19, vyvinuté slovenskými vedcami, prešli registráciou na Štátnom ústave pre kontrolu liečiv, čím sa zavŕšil celý proces ich vývoja a výroby. Prvých 100-tisíc testov, ktoré Slovensku darovala Nadácia ESET, je pripravených na odovzdanie štátnym diagnostickým laboratóriám.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award otvára svoj druhý ročník, a to práve v časoch, keď sa celý svet kvôli situácii s pandémiou koronavírusu spolieha na vedcov a vedu. Jeho cieľom je oceniť a verejnosti odprezentovať výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku a zároveň priblížiť, akú dôležitú úlohu zohráva veda v spoločnosti. Aj tento rok bude medzinárodnej komisii predsedať nositeľ Nobelovej ceny.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Slovenskí vedci spojili sily a pripravujú diagnostický PCR test na detekciu koronavírusu SARS-CoV-2, pôvodcu ochorenia COVID-19. Nadácia ESET podporila jeho vývoj a financuje prvých 100 000 kusov. Vedci zo slovenských spoločností MultiplexDX, Lambda Life a ProScience Tech spojili sily s virológmi z Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied a zostavili sadu reagencií podľa protokolu Svetovej zdravotníckej organizácie pre spoľahlivú detekciu vírusu SARS-CoV-2.

Čítaj ďalej>

BRATISLAVA – Spoločnosť ESET si uvedomuje vážnosť situácie v súvislosti so šírením koronavírusu SARS-CoV-2 a rozhodla sa zapojiť do boja s epidémiou na Slovensku. Nadácia ESET preto zriadila „Fond na podporu účinnej diagnostiky a prevencie ochorenia COVID-19“, do ktorého spoločnosť ESET prispeje sumou 300-tisíc eur. Suma bude v prípade potreby neskôr navýšená. Cieľom novovzniknutého fondu je v prvej fáze zabezpečiť potrebné vybavenie pre skvalitnenie diagnostiky a zavedenie plošného testovania na Slovensku.

Čítaj ďalej>

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov. Vybrala ich medzinárodná komisia na základe náročného hodnotiaceho procesu. V kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa laureátom stal Ján Tkáč, v kategórii Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa laureátkou stala Ľubomíra Tóthová a Tomáš Vinař je laureátom kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg.

Čítaj ďalej>

Európska noc výskumníkov 2019 vytvorila ideálne prostredie na predstavenie finalistov všetkých troch kategórií ESET Science Award. Predstavujeme vám mená vedcov, pedagógov aj mladé talenty vedy, ktorí sú finalistami prvého ročníka ocenenia.

Čítaj ďalej>

Tak, ako je jedným z hlavných cieľov ocenenia ESET Science Award prezentovať vedcov pôsobiacich na Slovensku, tak projekt pozýva do spolupráce aj slovenských umelcov. Príkladom je sochár Filip Šicko a výtvarníčka Gordana Turuk.

Čítaj ďalej>

Ocenenie ESET Science Award bude súčasťou víkendových podujatí v Bratislave. Inštalácia V jadre poznania (The Essence of Knowledge), ktorá vyjadruje základnú motiváciu ľudského poznania, obohatí program podujatí Biela noc a Európska noc výskumníkov.

Čítaj ďalej>

Laureáti ocenenia výnimočných vedcov ESET Science Award budú vyhlásení počas slávnostného galavečera, v piatok 18. októbra 2019.

Čítaj ďalej>

Ocenenie ESET Science Award otvára nominácie do kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg. V nej ocení vysokoškolských pedagógov s ohľadom na ich vedecký aj pedagogický prínos. Uzávierka nominácií je 1. júla 2019.

Čítaj ďalej>

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award uzavrelo fázu nominácií. Do dvoch hlavných kategórií Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov sa prihlásilo viac ako 40 vedcov, ktorí pôsobia na Slovensku.

Čítaj ďalej>

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award spustilo prihlasovanie do dvoch kategórií: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov.

Čítaj ďalej>

Nadácia ESET vyhlasuje novú grantovú výzvu, ktorej cieľom je podporovať popularizačné aktivity v oblasti vedy a výskumu na Slovensku. Žiadateľom rozdelí tento rok sumu 30 000 eur.

Čítaj ďalej>

V dňoch 14. a 15. februára 2019 navštívil Univerzitu Komenského v Bratislave britský teoretický fyzik, matematik a filozof vedy Sir Roger Penrose z Oxfordskej univerzity.

Čítaj ďalej>

Cieľom ocenenia ESET Science Award je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť úspešné slovenské vedecké osobnosti a ukazovať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia.

Čítaj ďalej>