ESET Science Award ročník 2023

Vo štvrtok večer 12. októbra si ocenenie ESET Science Award už po piatykrát prebrali výnimočné vedecké a pedagogické osobnosti Slovenska. Ocenenie ESET Science Award vzdáva poctu vedkyniam a vedcom na Slovensku a vyzdvihuje ich úsilie a vedeckú činnosť, ktorá má presah aj do iných oblastí života. Ako aj v predchádzajúcich rokoch, aj tento piaty ročník prebiehal pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky Zuzany Čaputovej a v tomto ročníku taktiež pod záštitou Zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Laureátom kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa stal Igor Lacík, ktorý pôsobí v Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied. V kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov získal ocenenie Matej Baláž a laureátkou kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania sa stala Daniela Ostatníková.

Medzinárodná komisia vyberala laureátky a laureátov spomedzi finalistov v kategóriách Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov. Tento rok predsedal medzinárodnej komisii astrofyzik a nositeľ Nobelovej ceny, profesor Michel Mayor. Ďalší členovia medzinárodnej komisie boli Anne Leriche, výskumná pracovníčka a profesorka, profesorka Maria Grazia Valsecchi, onkologička pôsobiaca v Taliansku, Dominique Bonvin, profesor pôsobiaci vo Švajčiarsku a profesor Jan Konvalinka, český biochemik.

ESET Science Award 2023
ESET Science Award 2023

Predseda medzinárodnej komisie Michel Mayor, ktorý na slávnostnom galavečere odovzdal ocenenie v hlavnej kategórii, po finálnom zasadnutí komisie ocenil potenciál vedy na Slovensku: „Gratulujem všetkým laureátkam a laureátom ocenenia ESET Science Award, ako aj všetkým finalistkám a finalistom, ktorí nám ukázali, že Slovensko je domovom veľkých vedeckých talentov. Dnes oslavujeme nielen ich prácu, ale aj nádej a možnosti, ktoré veda prináša nám všetkým. Pripomínajú nám, že veda je cesta bez konca a jej potenciál nepozná hranice. Ich vášeň, tvrdá práca a oddanosť sú inšpiráciou pre nás všetkých.“

ESET Science Award 2023

Témou piateho ročníka ocenenia bola "Veda bez hraníc", ktorá zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce, výmeny poznatkov a otvoreného prístupu k vedeckým výsledkom bez ohľadu na geografické alebo interdisciplinárne hranice. Tohtoroční laureáti svojou prácou dokazujú, že vedecký výskum je univerzálnym jazykom, ktorý prekračuje hranice. Ich prínos svedčí o význame vedy pre spoločnosť.

Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
do 35 rokov
Finalisti kategórie:
Výnimočná
osobnosť vedy
do 35 rokov
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Hodnotitelia
Hodnotitelia
BALAZSI Csaba,
Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BITTERA Mikuláš,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ČELLÁROVÁ Eva,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus,
Česká zemědělská univerzita v Praze, Česká republika
DUCHOŇ František,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ILAVSKÁ Jana,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
BEER Jürg,
Eawag, Švajčiarsko
KELEMEN Miroslav,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
KOLENOVÁ Alexandra,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KUTÁ SMATANOVÁ Ivana,
Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
MEDVEĎ Miroslav,
Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert,
HighChem, Slovenská republika
MUDROŇOVÁ Dagmar,
Univerzita veterinárského lekárstva a farmácie v Košiciach, Slovenská republika
PAULENOVÁ Alena,
Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
RAFAJDUS Pavol,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
ŠEVCŌVIČ Daniel,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
ŠURÁNEK Matej,
Študentská rada vysokých škôl, Slovenská republika
TOMÁŠKA Ľubomír,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
TOMKO Martin,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
Štatút
Štatút
Stiahnuť štatút ESET Science Award ako pdf dokument

Štatút PDF