Alumni Klub

V roku 2023 sme sformovali neformálnu skupinu excelentných vedkýň a vedcov, prostredníctvom ktorej sa usilujeme podporiť spoluprácu vedeckej špičky na Slovensku. Sme vďační, že laureáti a laureátky ocenenia ESET Science Award, ktorí tvoria Alumni klub prinášajú množstvo impulzov pre projekty Nadácie ESET v oblasti podpory vedy a výskumu.

Štatút Alumni klubu ocenenia ESET Science Award

štatút alumni klub pdf