Cena verejnosti 2022

Eset Science Award

Hlasujte za výnimočnú
osobnosť vedy
do 13.10. a vyhrajte!

Aktuálne

21.09.2022 Finalisti ESET Science Award 2022: Pätnásť špičkových vedeckých a pedagogických osobností. O laureátoch rozhodne medzinárodná komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny Adou Yonath

Čítať ďalej

Oceňujeme výnimočnosť

ESET Science Award je ocenenie, ktoré skladá poctu mimoriadnym osobnostiam slovenskej vedy.

Sme presvedčení, že veda si zaslúži v našej spoločnosti dôležitejšie miesto. Osobnosti slovenskej vedy chceme predstaviť nielen cez ich medzinárodne uznané výsledky práce alebo prelomové objavy, ale aj ako ľudí, ktorí pre nás môžu byť vzorom. Veríme totiž, že kvalitná veda mení našu krajinu k lepšiemu a posúva ju vpred.

Ocenenie ESET Science Award udeľuje od roku 2019 Nadácia ESET.

Veríme v silu vedy. Pozrite si záznam z diskusie "Je veda riešením všetkých výziev ľudstva" zo Slovenského národného divadla s prof. Kipom Thornom a prof. Brianom Coxom.

ESET Science Award

Kategória oceňuje vedecké osobnosti, ktorých práca za posledných 10 rokov výnimočným spôsobom zviditeľnila vedu na Slovensku, v európskom alebo svetovom vedeckom priestore a má reálny alebo potenciálny presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti.

Kategória oceňuje vedeckých pracovníkov a vedecké pracovníčky do 35 rokov, ktorých pôsobenie možno označiť za výnimočne prínosné pre slovenský vedecký priestor a má veľký potenciál do budúcnosti.

Kategória oceňuje vysokoškolských pedagógov a vysokoškolské pracovníčky, ktorí/é sú výnimoční/é odborníci/čky vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k mimoriadnym výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov.

O kategórii

 • 1. Nominovaný/á musí byť vedecký/á pracovník/čka pôsobiaci/a v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom (slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská, právnické osoby so sídlom na Slovensku) v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy.
 • 2. Vedecký/á pracovník/čka sa môže nominovať sám / sama.
 • 3. Vedeckého/ú pracovníka/čku môže nominovať organizácia, v ktorej pôsobí.
 • 4. Kritériá pri posudzovaní nominovaných:
  · autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie/publikácií,
  · citácie v uznávaných karentovaných časopisoch,
  · účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov,
  · zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí,
  · prínos vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť.
 • 5. O laureátovi/tke kategórie rozhodne medzinárodná komisia.
 • 6. Nominácie do tejto kategórie je možné zaslať do 4. mája 2022.
 • 7. Každá nominácia je po odoslaní potvrdená emailom do 24 hodín. Ak ste nedostali potvrdzovací email, nominácia zaregistrovaná nebola. V takom prípade nás kontaktujte.
 • Stiahnuť štatút ocenenia >

O kategórii

 • 1. Nominovaný/á musí byť vedecký/á pracovník/čka po ukončení doktorandského štúdia s maximálnym dosiahnutým vekom 35 rokov. Zároveň musí pôsobiť v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom (slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská, právnické osoby so sídlom na Slovensku) v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy.
 • 2. Nomináciu môže zaslať priamy/a nadriadený/á pracovník/čka alebo vedúci/a pracoviska v organizácii, v ktorej nominovaný/á pôsobí.
 • 3. Kritériá pri posudzovaní nominovaných (nominovaný/á musí splniť minimálne 2 kritériá):
  · autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie/publikácií,
  · citácie v uznávaných karentovaných časopisoch,
  · účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov,
  · zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí,
  · prínos vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť.
 • 4. O laureátovi/tke kategórie rozhodne medzinárodná komisia.
 • 5. Nominácie do tejto kategórie je možné zaslať do 4. mája 2022.
 • 6. Každá nominácia je po odoslaní potvrdená emailom do 24 hodín. Ak ste nedostali potvrdzovací email, nominácia zaregistrovaná nebola. V takom prípade nás kontaktujte.
 • Stiahnuť štatút ocenenia >

O kategórii

 • 1. Nominovaný/á musí byť vysokoškolský/á pedagóg/ička pôsobiaci/a na vysokej škole na Slovensku v študijných odboroch: prírodné vedy, matematika, informatika, technické vedy, poľnohospodárske a veterinárske vedy, zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života.
 • 2. Vysokoškolský/á pedagóg/ička sa môže nominovať sám / sama.
 • 3. Vysokoškolského/ú pedagóga/ičku môže nominovať vysoká škola, v ktorej pôsobí.
 • 4. Kritériá pri posudzovaní nominovaných:
  • pedagogické zručnosti za obdobie ostatných 6 rokov, posudzované cez výsledky študentov, ohlas a referencie študentov, vedenie a iniciovanie vyučovacích kurzov, zapojenie sa do akreditovaných študijných programov a zviditeľnenie vedeckého odboru cez organizovanie študentských podujatí či inou formou propagácie,
  • vedecký výkon za obdobie ostatných 6 rokov, posudzovaný cez autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie, citácie v uznávaných časopisoch s vysokým impaktom a účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov.
 • 5. O laureátovi/tke rozhodne komisia zložená zo slovenských odborníkov.
 • 6. Nominácie do tejto kategórie je možné zaslať do 4. mája 2022.
 • 7. Každá nominácia je po odoslaní potvrdená emailom do 24 hodín. Ak ste nedostali potvrdzovací email, nominácia zaregistrovaná nebola. V takom prípade nás kontaktujte.
 • Stiahnuť štatút ocenenia >

Kategórie ocenení

Kategória oceňuje vedecké osobnosti, ktorých práca za posledných 10 rokov výnimočným spôsobom zviditeľnila vedu na Slovensku, v európskom alebo svetovom vedeckom priestore a má reálny alebo potenciálny presah aj do iných oblastí života slovenskej spoločnosti.

O kategórii

 • 1. Nominovaný/á musí byť vedecký/á pracovník/čka pôsobiaci/a v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom (slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská, právnické osoby so sídlom na Slovensku) v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy.
 • 2. Vedecký/á pracovník/čka sa môže nominovať sám / sama.
 • 3. Vedeckého/ú pracovníka/čku môže nominovať organizácia, v ktorej pôsobí.
 • 4. Kritériá pri posudzovaní nominovaných:
  · autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie/publikácií,
  · citácie v uznávaných karentovaných časopisoch,
  · účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov,
  · zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí,
  · prínos vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť.
 • 5. O laureátovi/tke kategórie rozhodne medzinárodná komisia.
 • 6. Nominácie do tejto kategórie je možné zaslať do 4. mája 2022.
 • 7. Každá nominácia je po odoslaní potvrdená emailom do 24 hodín. Ak ste nedostali potvrdzovací email, nominácia zaregistrovaná nebola. V takom prípade nás kontaktujte.
 • Stiahnuť štatút ocenenia >

Kategória oceňuje vedeckých pracovníkov a vedecké pracovníčky do 35 rokov, ktorých pôsobenie možno označiť za výnimočne prínosné pre slovenský vedecký priestor a má veľký potenciál do budúcnosti.

O kategórii

 • 1. Nominovaný/á musí byť vedecký/á pracovník/čka po ukončení doktorandského štúdia s maximálnym dosiahnutým vekom 35 rokov. Zároveň musí pôsobiť v organizácii, ktorá sa preukázateľne zaoberá vedou a výskumom (slovenské vysoké školy, ústavy Slovenskej akadémie vied, rezortné výskumné pracoviská, právnické osoby so sídlom na Slovensku) v jednej z nasledovných vedeckých oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy.
 • 2. Nomináciu môže zaslať priamy/a nadriadený/á pracovník/čka alebo vedúci/a pracoviska v organizácii, v ktorej nominovaný/á pôsobí.
 • 3. Kritériá pri posudzovaní nominovaných (nominovaný/á musí splniť minimálne 2 kritériá):
  · autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie/publikácií,
  · citácie v uznávaných karentovaných časopisoch,
  · účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov,
  · zviditeľnenie slovenskej vedy a výskumu v zahraničí,
  · prínos vedecko-výskumnej práce pre spoločnosť.
 • 4. O laureátovi/tke kategórie rozhodne medzinárodná komisia.
 • 5. Nominácie do tejto kategórie je možné zaslať do 4. mája 2022.
 • 6. Každá nominácia je po odoslaní potvrdená emailom do 24 hodín. Ak ste nedostali potvrdzovací email, nominácia zaregistrovaná nebola. V takom prípade nás kontaktujte.
 • Stiahnuť štatút ocenenia >

Kategória oceňuje vysokoškolských pedagógov a vysokoškolské pracovníčky, ktorí/é sú výnimoční/é odborníci/čky vo svojom odbore a súčasne motivujú študentov k mimoriadnym výsledkom a prispievajú k prehlbovaniu ich záujmu o štúdium vedných odborov.

O kategórii

 • 1. Nominovaný/á musí byť vysokoškolský/á pedagóg/ička pôsobiaci/a na vysokej škole na Slovensku v študijných odboroch: prírodné vedy, matematika, informatika, technické vedy, poľnohospodárske a veterinárske vedy, zdravotnícke vedy a odbory zamerané na skvalitňovanie života.
 • 2. Vysokoškolský/á pedagóg/ička sa môže nominovať sám / sama.
 • 3. Vysokoškolského/ú pedagóga/ičku môže nominovať vysoká škola, v ktorej pôsobí.
 • 4. Kritériá pri posudzovaní nominovaných:
  • pedagogické zručnosti za obdobie ostatných 6 rokov, posudzované cez výsledky študentov, ohlas a referencie študentov, vedenie a iniciovanie vyučovacích kurzov, zapojenie sa do akreditovaných študijných programov a zviditeľnenie vedeckého odboru cez organizovanie študentských podujatí či inou formou propagácie,
  • vedecký výkon za obdobie ostatných 6 rokov, posudzovaný cez autorstvo alebo spoluautorstvo významnej publikácie, citácie v uznávaných časopisoch s vysokým impaktom a účasť na riešení významných medzinárodných výskumných projektov.
 • 5. O laureátovi/tke rozhodne komisia zložená zo slovenských odborníkov.
 • 6. Nominácie do tejto kategórie je možné zaslať do 4. mája 2022.
 • 7. Každá nominácia je po odoslaní potvrdená emailom do 24 hodín. Ak ste nedostali potvrdzovací email, nominácia zaregistrovaná nebola. V takom prípade nás kontaktujte.
 • Stiahnuť štatút ocenenia >

Ambasádori

Hana a Dalimil Dvořákovci

Manželia Hana a Dalimil Dvořákovci, ktorí stoja za vznikom Nadácie Experientia, sa zoznámili ešte počas štúdia, symbolicky v chemickom laboratóriu.

Michal Valko

Michal Valko je jedným najvýraznejších vedeckých talentov súčasnosti.

Pavel Cheben

Je pôvodom zo Slovenska, hlavný výskumný pracovník v Národnej výskumnej rade Kanady a expert na fotoniku a integrovanú optiku

Ruzena Bajcsy

Je rodáčka z Bratislavy, uznávaná profesorka na univerzite v Berkeley a top odborníčka na robotiku a umelú inteligenciu

21.09.2022

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná tohtoročnú finálovú pätnástku. Tvoria ju špičkové vedecké osobnosti, mladé talenty aj osobnosti vysokoškolského vzdelávania z celého Slovenska. Laureátov vedeckých kategórií Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku a Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov vyberie medzinárodná komisia na čele s nositeľkou Nobelovej ceny za chémiu Adou Yonath. Všetkých laureátov spoznáme v piatok 14. októbra počas galavečera, ktorý bude odvysielaný na Jednotke v sobotu 15. októbra o 21.35 hod.

Čítať ďalej

29.07.2022

Záleží nám na tom, aby o výnimočných úspechoch slovenských vedeckých osobností vedelo aj medzinárodné publikum.

Čítať ďalej

14.07.2022

Vďaka nášmu oceneniu sa návštevníci festivalu Pohoda mohli zúčastniť diskusií o aktuálnych témach. Záznamy všetkých diskusií sú dostupné na Facebook profile ESET Science Award.

Čítať ďalej

Pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky

Organizátor:

Hlavný partner:

Mediálni partneri: