Finalista kategórie: Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Marián Brestič

Dopady klimatických extrémov na poľnohospodárske rastliny

„V dôsledku klimatických zmien čelí časť sveta nedostatku potravín, vody, lokálnym konfliktom a migrácii populácie,“ hovorí prof. Ing. Marián Brestič, CSc., z Katedry fyziológie rastlín Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre. Poľnohospodárstvo, ktoré nedokáže flexibilne reagovať na aktuálne zmeny prostredia a nemá reálnu podporu v základnom a aplikovanom výskume, už v súčasnosti nie je udržateľné.

Vo svojom výskume Marián Brestič sleduje práve dopady klimatických extrémov na poľnohospodárske rastliny, ich produkciu a kvalitu. Spočiatku sa sústreďoval na interakcie minerálnej výživy a vodného režimu, v súčasnosti sú témou jeho výskumu najmä účinky sucha, vysokej teploty a silného žiarenia vo fotosyntéze. „Tradične sa zaujímame o dopady sucha a vysokej teploty predovšetkým u obilnín. Porovnávaním širokých súborov genetických zdrojov, vzdialených odrôd, ale aj rôznych mutantov sa snažíme prispieť k poznaniu mechanizmov, ktoré pomáhajú rastlinám zefektívňovať využitie vody a slnečnej energie,“ uviedol pre portál Veda na dosah.

Marián Brestič skúma tieto procesy na úrovni rastlín ako celku. Predpoklady niektorých vedcov z predchádzajúcich generácií, že fyziológiu rastlín v budúcnosti celkom nahradí molekulárna biológia, sa ukázali ako mylné. Snaha Mariána Brestiča zamerať sa na výskum celistvých rastlín prináša dnes pracovisku, kde pôsobí, viac príležitostí na zahraničnú spoluprácu a spoločné publikovanie.

V najbližších desaťročiach bude pre ľudstvo kľúčové porozumieť tomu, ako zmena klímy vplýva na rastlinné ekosystémy a preskúmať možnosti pomoci poľnohospodárskym rastlinám a celej prírode. „Kým však dospejeme k tomu, že človek sa bude k prírode správať nielen ako k zdroju bohatstva, ale ako k zdroju života, bude potrebné v mnohých výskumných témach uskutočňovať komplexnejší a intenzívnejší výskum a rýchlejšie si vymieňať ucelené vedecké informácie,“ dodal Marián Brestič pre Vedu na dosah.

Štát by sa mal podľa Mariána Brestiča správať k vede ako k nositeľke intelektuálneho bohatstva a kritického myslenia, ktoré sú potrebné pre rozvoj univerzitného vzdelávania a celej spoločnosti. Pre Vedu na dosah sa vyjadril: „Naším želaním je tiež, aby v čele vedeckých zoskupení a agentúr boli osobnosti a nezaujatí odborníci, aby sa aj na Slovensku investovali peniaze do tém, ktoré zlepšia kvalitu života, do rozvoja potenciálu mladých ľudí. Želáme si, aby veda na Slovensku mala dlhodobé smerovanie a nebola pod vplyvom oligarchov, ktorí za ňou vidia iba peniaze. Želáme si objektívny hodnotiaci systém v domácich grantových agentúrach a aby administratívny škriatok nezabíjal kreativitu slovenských výskumníkov.“

Marián Brestič sa pozerá na vedu ako na dobrodružstvo so zodpovednosťou. Aktívne hovorí po francúzsky, anglicky, rusky a poľsky. Vo voľných chvíľach má rád pobyt v prírode, cestovanie, poznávanie mechanizmov života, rád číta a modeluje.