Vyjadrenie správnej rady Nadácie ESET

Publikované: 19.05.2023

Vyjadrenie správnej rady Nadácie ESET

Správna rada Nadácie ESET na základe odporúčania etickej komisie rozhodla, že prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., nebudú uvádzaní medzi finalistami ocenenia ESET Science Award. Etickú komisiu vytvorila Nadácia ESET na základe podnetov z médií a tvorili ju zástupcovia rôznych domácich a zahraničných vedeckých inštitúcií, vrátane špecialistov na vedeckú etiku a integritu.

Finalisti ocenenia ESET Science Award reprezentujú vedecké osobnosti, ktoré sú výnimočné nielen z pohľadu vedeckého výkonu, ale aj v otázkach vedeckej etiky a integrity.

Toto rozhodnutie považujeme za dôležité nielen v kontexte ocenenia ESET Science Award, ale predovšetkým pre zdôraznenie dôležitosti etiky a integrity samotných vedcov a vedeckých inštitúcií.

Etická komisia identifikovala závažné porušenia vedeckej etiky v práci prof. Ing. Mariána Brestiča, CSc.  aj prof. Ing. Miroslavy Kačániovej, PhD.. Správna rada Nadácie ESET preto rozhodla, že prof. Ing. Marián Brestič, CSc. a prof. Ing. Miroslava Kačániová, PhD., nebudú uvádzaní medzi finalistami ocenenia ESET Science Award.

Zistenia etickej komisie Nadácia ESET premietne do hodnotiaceho a nominačného procesu, aby bolo možné lepšie identifikovať nekalé praktiky.

Členovia etickej komisie:  RNDr. Imrich Barák, DrSc., prof. RNDr. Peter Fedor, Dr.Sc., prof. Ing. Miroslav Fikar, DrSc., RNDr. Soňa Ftáčniková, CSc., prof. RNDr. Karol Marhold, DrSc., RNDr. Jan Martinec, CSc.

Členovia správnej rady Nadácie ESET: Ing. Miroslav Trnka, Ing. Richard Marko, Ing. Palo Luka, doc. JUDr. MUDr. Peter Kováč, PhD.et PhD., prof. RNDr. Eva Zažímalová, CSc., dr. h. c., prof. RNDr. Pavol Šajgalík, DrSc.

Zdielať článok