Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Andrea Madarasová Gecková

Psychológia zdravia

Na Slovensku je kvalitný ľudský potenciál, len mu treba vytvoriť priestor.

Ako sa psychologické a sociálne faktory podieľajú na zdraví človeka? Aj touto otázkou sa zaoberá prof. Andrea Madarasová Gecková, PhD., ktorá pôsobí na Fakulte sociálnych a ekonomických vied Univerzity Komenského v Bratislave a na Lekárskej fakulte Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Viac než 20 rokov sa venuje rozvoju potenciálu mladých ľudí a výskumu v oblasti psychológie zdravia na Slovensku a v Česku.

Andrea Madarasová Gecková sa vo svojej práci zameriava na zraniteľné skupiny. Skúma možnosti zdravého vývinu a plnohodnotného života bez ohľadu na sociálne a zdravotné podmienky. Venuje sa tiež štúdiu psychologickej odolnosti voči nepriaznivým podmienkam, situáciám a krízam.

Vo svojej práci sa profesorka Madarasová Gecková a jej kolegovia zaoberajú štyrmi výskumnými témami. Prvou témou je zdravý vývin dospievajúcich, jeho monitorovanie a hľadanie spôsobov, ako ho podporiť. Druhou témou je skúmanie smerovania dospievajúcich s emocionálnymi a behaviorálnymi problémami v systéme starostlivosti a možností jeho zlepšenia. Treťou témou je dopad extrémnej chudoby na zdravie obyvateľov marginalizovaných rómskych komunít. Aktuálne sa venujú výskumu prvých tisíc dní života, keďže toto obdobie je rozhodujúce pre zdravý vývin. Poslednou, teda štvrtou témou je život s chronickým ochorením a systém zdravotnej starostlivosti. Snažia sa odhaliť, čo pomáha pacientom žiť kvalitný život napriek chronickému ochoreniu a ako čo najviac benefitovať z poskytovanej zdravotnej starostlivosti. V tejto oblasti sa Andrea Madarasová Gecková pozrela bližšie aj na možnosti podpory pre zdravotníkov, aby dokázali vykonávať svoju profesiu čo najlepšie a nezaplatili za to svojím duševným zdravím.

Svoju prácu popisuje ako snahu dať hlas, podporený vedeckými argumentami, tým, ktorí to potrebujú. „Nerobíme to pre zábavu,“ vysvetľuje vedkyňa. „Robíme našu prácu tam, kde to naozaj treba, s tými, ktorí to potrebujú. Chceme, aby sa svet krok za krokom menil na stále lepšie miesto pre život.“ Profesorka Madarasová Gecková a jej tím nepôsobia iba ako vedkyne a vedci, ale aj ako ambasádori. Pracujú na spopularizovaní výsledkov štúdií v médiách. Do výskumov tiež angažujú konkrétnych ľudí z praxe, ktorí so zraniteľnými skupinami pracujú.

Od detstva sa profesorka Madarasová Gecková intenzívne venovala športu, no nakoniec národný reprezentačný tím džudistiek opustila kvôli štúdiu psychológie. Tvrdí, že šport ju naučil využívať svoj potenciál, ale túžba poznávať a viera v ľudský potenciál si vyžiadali inú cestu. Je od prírody zvedavý človek, ktorý rád prijíma výzvy. „Vo vede je „neviem“ výzva, nie hrozba. Je to dobrodružstvo, kvôli ktorému sa oplatí skúšať, mýliť sa a znovu skúšať. Počíta sa každý, teda aj neúspešný pokus, lebo len tak sa dá spoznávať neznáme.“ Psychológiu vyštudovala v Košiciach a svoj doktorát vied obhájila na Groningenskej Lekárskej fakulte v Holandsku. V súčasnosti pôsobí na univerzitách v Bratislave a v Košiciach. Pracuje ako koordinátorka slovenského národného tímu projektu Health Behavior in School-aged Children (HBSC), ktorého cieľom je monitorovať zdravie a so zdravím súvisiace správanie školákov. Je tiež národnou zástupkyňou siete COST zameranej na podporu psychologickej odolnosti zdravotníkov.

Vo voľnom čase sa profesorka Madarasová Gecková snaží tráviť čo najviac času aktívne a vonku. Pred niekoľkými rokmi sa ujala jednej včelej rodiny. Okrem prírody je tiež milovníčkou literatúry a umenia. Má dve dospievajúce dcéry a manžela matematika, v ich rodine je teda veda súčasťou života.

Zdielať