Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Fedor Šimkovic

Jadrová a subjadrová fyzika

Neutrína sú záhadou a súčasne kľúčom k pochopeniu evolúcie vesmíru, a v ňom prebiehajúcich procesov.

Profesor RNDr. Fedor Šimkovic, CSc., pôsobí na Katedre jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave, kde vedie tím zložený z mladých vedcov a doktorandov. V rámci vedeckej činnosti sa zaoberá neutrínami, ktoré patria medzi najrozšírenejšie elementárne častice vo vesmíre. Vznikajú v jadrových reakciách na Slnku (vo hviezdach), pri zrážkach kozmického žiarenia s našou atmosférou, pri rozpade ťažkých jadier vo vnútri Zeme, ale aj v našom tele.

Vo svojom výskume využíva atómové jadrá ako laboratórium na štúdium fundamentálnych vlastností neutrín. Svojimi aktivitami pokrýva oblasti atómovej fyziky, jadrovej fyziky a fyziky častíc, s expanziou do astrofyziky. Tieto oblasti výskumu sú prepojené unikátnym procesom bezneutrínového dvojitého beta rozpadu jadier (0vββ), ktorý doposiaľ nebol pozorovaný a je predmetom obrovského záujmu vedeckej spoločnosti. „Mojím cieľom je komplexný teoretický opis tohto procesu v spojitosti s problematikou teórií veľkého zjednotenia, štruktúrou jadier a atómov,“ hovorí Fedor Šimkovic.

Vedecký tím Fedora Šimkovica sa podieľa aj na experimentoch reprezentujúcich špičkový výskum v neutrínovej fyzike. Prispieva do formovania ich fyzikálneho programu, vytvára potrebný softvér na spracovanie a interpretáciu dát. Tieto renomované neutrínové experimenty, NEMO3/SuperNEMO (0vββ), Baikal-GVD (vesmírny neutrínový teleskop) a JUNO (výskum oscilácií neutrín), majú obrovský vedecký potenciál.

V portfóliu Fedora Šimkovica je aj množstvo medzinárodných spoluprác. Väčšinu vedeckých kontaktov nadobudol počas pobytov na Karls-Eberhard Univerzite v Tübingene. Veľmi cenná je pre neho spolupráca s medzinárodným ústavom v Dubne a s Ústavom technickej a experimentálnej fyziky ČVUT v Prahe. „Som hrdý na každý publikovaný článok s mojimi zahraničnými kolegami, pretože ma posúvajú dopredu. Za každým z nich stojí množstvo otvorených a zaujímavých vedeckých diskusií. V tomto zmysle musím spomenúť kolegov z CALTECHu, Univerzity v Ioannine, Univerzity vo Valparaiso, University College v Londýne, z ústavu v ITEP v Moskve, ale aj mnohých ďalších.“

Posledných 7 rokov je jedným z hlavných organizátorov internacionálnych Letných škôl Bruna Pontecorva v oblasti fyziky neutrín, na ktorých prednášajú uznávaní vedci.

Podľa slov Fedora Šimkovica by mali slovenské vedecké tímy viac spolupracovať s medzinárodnými inštitúciami, ktoré majú prístup k významným vedeckým infraštruktúram a technológiám. „Myslím si, že slovenská veda je zahľadená príliš do seba. Sme malá komunita a chýba nám väčšie medzinárodné prepojenie a odozva. Otvorenie sa medzinárodnému priestoru by mohlo priniesť slovenskej vede viac úspechov. Som tiež toho názoru, že je potrebné vytvárať miesta pre mladých profesorov a otvoriť ich pre všetkých uchádzačov z celého sveta. Silná konkurencia nám len pomôže.“

Fedor Šimkovic vo voľnom čase rád dovolenkuje na ostrove Hvar v Chorvátsku a zúčastňuje sa spoločensko-športových podujatí organizovaných priateľmi. Blízke sú mu rôzne pohybové aktivity, ako je plávanie, tenis, cyklistika a šachy. Spolu s manželkou a deťmi radi navštevujú operné predstavenia v SND v Bratislave.

Zdielať