Finalista kategórie:
Výnimočný mladý vedec do 35 rokov

Ladislav Valkovič

Meracia technika

Práve tým, že sa veda na Slovensku robí ťažko, tak ľudia, čo ju robia, sú naozaj nadšení odborníci a je radosť s nimi pracovať.

Ako čo najrýchlejšie, najpresnejšie a neinvazívne merať metabolizmus srdca a iných vnútorných orgánov? Tým sa vo svojom výskume zaoberá assoc. prof. Ing. Ladislav Valkovič, PhD. na Ústave merania Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave a v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite.

Ladislav Valkovič pracuje na vývoji a aplikácii neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív pomocou magnetickej rezonancie. V poslednom čase sa zameriava najmä na ľudské srdce. Štrukturálne zmeny srdca, ktoré vieme spozorovať, sú často reakciou na nejakú zmenu, ktorá nemusí byť viditeľná. Práve k skorému odhaľovaniu týchto zmien chce svojou prácou prispieť mladý vedec.

Tieto metódy sa zatiaľ využívajú najmä vo výskume na získanie poznatkov, ako naše orgány pracujú alebo reagujú na vonkajšie podnety, napríklad na liečivá. „Žiaľ, meranie metabolizmu ešte nie je klinicky schváleným nástrojom, takže sa ešte nepoužíva v nemocniciach. No neustále sa hromadia dôkazy o tom, aké je to prospešné,“ hovorí výskumník, ktorý dúfa, že meranie metabolizmu už čoskoro bude pomáhať v práci aj lekárom.

Za svoje zatiaľ najväčšie úspechy považuje vývoj rýchlej metódy merania metabolických procesov vo svale. Je unikátna tým, že umožňuje metabolické procesy sledovať aj počas cvičenia, čo predtým nebolo možné. „Porovnaním procesov v pokoji a počas cvičenia je možné určiť flexibilitu metabolizmu svalu pri zvýšenej záťaži,“ vysvetľuje Ladislav Valkovič. Vďaka tomu ukázali, že v starobe sa svaly stávajú metabolicky neflexibilnými. Hoci sa v pokoji nelíšia od svalov mladých ľudí, pri záťaži reagujú inak.

Úspešnou je aj metóda merania metabolických procesov v pečeni. Umožňuje neinvazívne odlíšiť jednotlivé štádia cirhózy pečene, čím nahrádza invazívnu biopsiu. Vďaka metóde merania voľného fosfátu a pH v ľudskom srdci zas možno určiť celkovú energiu, nutnú na prácu srdca, čo je dôležité hlavne u pacientov so zlyhaním srdca. Zjednotiť meranie tejto energie do jedného rýchleho a spoľahlivého protokolu považuje Ladislav Valkovič za ďalší cieľ svojej kariéry. Na túto prácu získal aj prestížne štipendium od nadácie Wellcome Trust.

Na vedeckú dráhu pritiahla Ladislava Valkoviča fascinácia poznávaním nového. Začal štúdiom biomedicínskeho inžinierstva na Žilinskej univerzite. Vplyv na jeho kariéru však mala aj manželka, za ktorou sa vybral do Viedne. Pôsobil tam na pracovisku magnetickej rezonancie na Lekárskej univerzite vo Viedni. Doktorát si spravil na Ústave merania SAV v Bratislave. K téme metabolického zobrazovania, ktorej sa venuje doteraz, sa dostal počas výskumného pobytu vo švajčiarskom Zürichu. Od roku 2015 sedí takpovediac na dvoch stoličkách, lebo okrem pozície v SAV prijal aj ponuku pracovať na meraní metabolizmu srdca na Univerzite v Oxforde. V Oxforde získal aj titul asociovaného profesora. Za svoje výborné výsledky si už stihol pripísať aj viacero domácich i zahraničných ocenení.

Vo voľnom čase ho napĺňa najmä rodina, cestovanie do blízka aj ďaleka a čítanie kníh. V mladosti sa súťažne venoval spoločenskému tancu, na čo mu už však popri vedeckej kariérne neostáva čas.

Zdielať