Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

Martin Klaučo

Riadenie procesov

Ak chceme zachrániť našu planétu, musíme všetko robiť lacnejšie – nemyslím tým šetriť peniaze, ale prírodné zdroje.

Ako predĺžiť životnosť veterných turbín, zvýšiť dojazd elektromobilov či znížiť priemyselné emisie? Odpovede na tieto a mnohé ďalšie otázky poskytuje výskum doc. Ing. MSc. Martina Klauča, PhD., ktorý pôsobí na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave. Jeho výskum sa zaoberá optimálnym riadením v priemysle, ktoré vedie, okrem iného, k znižovaniu uhlíkovej stopy a šetreniu energie.

Optimálne riadenie procesov v priemysle je také, ktoré vedie k požadovanému výsledku, no zvyšuje sa pritom efektivita, rýchlosť, znižujú sa náklady či minimalizujú environmentálne dopady. V optimálnom riadení procesov sa využívajú napríklad aj predpovede budúcnosti. „Ak poznám predpoveď počasia a viem, že bude pršať, nemusím zavlažovať trávnik, čím ušetrím drahocennú vodu. Teda pomocou optimálneho riadenia sa vieme prispôsobiť budúcnosti a tým ušetriť surovinové alebo energetické zdroje,“ vysvetľuje Martin Klaučo.

Vo svojom výskume využíva umelú inteligenciu na zjednodušovanie ťažkých matematických úloh, aby bolo možné nastaviť optimálne riadenie procesov. Jeho práca pozostáva spravidla z troch častí – najskôr musí daný priemyselný problém pochopiť, napríklad to, ako presne funguje veterná turbína a v dôsledku čoho nastáva jej opotrebenie. Následne prevedie tento problém do matematických rovníc, ktoré potom zjednoduší tak, aby bolo možné pomocou optimálneho riadenia dosiahnuť požadovaný výsledok – v prípade veternej turbíny je to predĺženie životnosti, v prípade priemyselnej chémie zasa šetrenie zdrojov na vykurovanie destilačných kolón, ktoré vyrábajú pohonné hmoty.

„Prepísanie do matematiky je len polovica problému, tým sme zatiaľ nič nevyriešili. Mňa napĺňa práve jej zjednodušovanie tak, aby sme výsledky vedeli aj reálne použiť v priemysle a niečo tým zlepšili.“ Za najväčší prínos svojho výskumu považuje fakt, že je to nástroj na systematické a signifikantné znižovanie uhlíkovej stopy a šetrenie prírodných zdrojov.

Veda učarovala Martinovi Klaučovi už na strednej škole. Uvedomil si to vďaka Excelu a sci-fi seriálom. „Zásluhou Excelu som pochopil, že človek si vie nakresliť a spočítať úplne jednoduché matematické problémy. No a sci-fi seriály ma inšpirovali pozerať sa na problémy, ktoré sa zatiaľ nedajú vyriešiť tak, že v budúcnosti by sa mohli dať.“

Vo svojom výskume úzko spolupracuje s viacerými priemyselnými partnermi, napríklad s Porsche Engineering Services, ktorému pomáhal nastaviť vhodnú stratégiu využitia elektrickej energie v automobiloch, čím sa predĺžil dojazd elektromobilu na jednu batériu. Svoje vedecké skúsenosti využil aj pri zahraničných spoluprácach, napríklad na University of California, Berkeley počas 6-mesačnej výskumnej návštevy či pri spoločnej publikačnej činnosti s Pacific Northwest National Laboratory alebo Rurh-Universität Bochum v Nemecku.

Martin Klaučo aktuálne pôsobí ako vedúci Oddelenia informatizácie a riadenia procesov Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU v Bratislave, čím sa mu plní jeho vedecký sen.

„Som veľmi vďačný, že môžem riadiť výskumné oddelenie na európskej úrovni, ktoré je podľa hodnotenia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR najlepšie v kybernetike a má veľký presah do svetovej vedy. Mojím dlhodobým cieľom je pokračovať v budovaní personálnych kapacít v odbore a pomáhať kolegom, aby sa udržali na tejto úrovni,“ uzatvára.

Vo voľnom čase sa Martin Klaučo venuje programovaniu a sledovaniu technologických noviniek, a to nielen v automatizácii. Naďalej zostávajú jeho koníčkom sci-fi seriály a filmy a nezanedbáva ani aktívny oddych. Venuje sa crossfitu a rád si zahrá squash.

Zdielať