Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Renáta Oriňaková

Fyzikálna chémia

Byť dobrým učiteľom znamená byť dobrým odborníkom v danej oblasti, ale aj pedagógom a často aj dobrým a vnímavým psychológom.

Prof. RNDr. Renáta Oriňaková, DrSc. sa v rámci vedeckej činnosti venuje elektrochemickej príprave funkčných nanoštruktúrovaných vrstiev, biomedicínskych zariadení a elektrokatalýze. Učiteľstvo je pre ňu jedno z najkrajších, no zároveň najnáročnejších povolaní.

Špecializáciou profesorky Oriňakovej je elektrochémia a v súčasnosti sa so svojím tímom venuje niekoľkým projektom – výskumu degradovateľných biomateriálov pre ortopedické aplikácie, vývoju novej generácie elektrochemických senzorov pre skorú detekciu diabetu a príprave vysokoaktívnych katalyzátorov pre vodíkové technológie.

Na vede profesorku napĺňa najmä možnosť participovať na výskumoch, ktoré riešia aktuálne problémy v spoločnosti. To sa prejavilo najmä v situácii súvisiacej s koronavírusom. Vďaka výskumu nanomateriálov pre elektrochemické senzory, na ktorom profesorka pracovala so svojím vedeckým tímom, získali znalosti, ktoré využili na detekciu glukózy a inzulínu. Následne im tieto poznatky pomohli pri príprave senzorov, ktoré sa využívajú pri diagnostike ochorenia COVID-19. Vývoj vysokošpecifických elekrochemických senzorov na stanovenie koronavírusu považuje profesorka Oriňaková za jeden zo svojich úspechov, rovnako aj vývoj rýchlych a spoľahlivých elektrochemických neenzymatických senzorov na stanovenie glukózy a inzulínu, ktoré sa používajú pri diagnostike diabetu.

Profesorka Renáta Oriňaková pochádza z obce Vinné na východnom Slovensku. V detstve chcela byť baletkou, no postupne ju očaril svet vedy a logiky. Pre pedagogickú kariéru sa rozhodla počas štúdia na gymnáziu v Michalovciach. Inšpiráciou jej bol učiteľ matematiky a tento predmet chcela neskôr aj sama vyučovať. Pre vysokoškolské štúdium si preto zvolila Prírodovedeckú fakultu Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, kde študovala učiteľstvo matematiky a chémie. V štúdiu pokračovala ako doktorandka v odbore fyzikálna chémia.

Okrem vedy a výskumu sa venuje aj pedagogickej činnosti. Byť učiteľom je podľa nej jedno z najťažších, no zároveň najkrajších povolaní. Pedagógovia môžu viesť, vzdelávať a inšpirovať mladých ľudí, odovzdaním svojich vedomostí a skúseností tak prispievajú k smerovaniu budúcej generácie. Byť dobrý učiteľ podľa profesorky Oriňakovej znamená byť dobrý odborník v danej oblasti, ale aj pedagóg a často aj dobrý a vnímavý psychológ. Učiteľstvo je podľa jej slov tvrdá práca, ktorá si vyžaduje neustále zdokonaľovanie sa, štúdium a prácu na sebe.

Pedagogická práca ju napĺňa, pretože jej prináša neustále nové a zaujímavé výzvy, možnosť spoznávať nových ľudí a pohybovať sa v dynamickom prostredí.

Zdielať