Finalista kategórie: Výnimočný mladý vedec

Svetlana Miklíková

Výskum nádorových buniek

„Dôležité je skúmať nielen samotné nádorové bunky, ale aj ich okolie.“

Mgr. Svetlana Miklíková, PhD., pôsobí v Ústave experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied. Hlavným predmetom jej výskumu je molekulárna signalizácia v rámci nádorového mikroprostredia karcinómu prsníka. Mikroprostredie je okolie nádorovej bunky, ktoré tvoria zdravé bunky. Tie vo veľkej miere ovplyvňujú rast a správanie sa nádoru.

„Skúmame, ako nenádorové bunky komunikujú s nádorovými a ako ovplyvňujú ich správanie. Zaujíma nás teda to, či sú nejakým spôsobom schopné ovplyvňovať liečbu a ak áno, cez aké signálne dráhy a ako by sa to dalo v budúcnosti využiť v liečbe,“ hovorí Svetlana Miklíková. „Nádor prsníka z veľkej časti obklopuje tukové tkanivo. Z neho izolujeme mezenchýmové stromálne bunky a skúmame, k akým zmenám u nich došlo kvôli tomu, že sa v ich okolí nachádza nádor. Tieto bunky majú v našom tele viacero úloh, pričom asi tou najdôležitejšou je oprava rôznych poškodení. Avšak v mikroprostredí nádoru sú tieto bunky pozmenené tak, aby mu v raste pomáhali.“ Na výskum potrebuje tím Svetlany Miklíkovej množstvo tukového tkaniva. To zdravé získavajú vďaka spolupráci s doc. MUDr. Martinom Boháčom, PhD., tukové tkanivo onkologických pacientiek zasa vďaka profesorovi MUDr. Michalovi Megovi, DrSc., a chirurgom z Národného onkologického ústavu.

„Pochopenie toho, ako sa zloženie a vlastnosti nádorového mikroprostredia menia počas vývoja a rastu nádoru, nám môže pomôcť vo vývoji nových liečiv. Nádorové mikroprostredie môže byť zároveň zdrojom nových biomarkerov, prostredníctvom ktorých budeme schopní lepšie vybrať vhodnú liečbu pre konkrétneho pacienta alebo odhaliť prítomnosť nádoru v skorých štádiách, a tým zlepšiť šance na vyliečenie.“

Svetlana Miklíková je zapojená aj do veľkého európskeho projektu, ktorého cieľom je vyvinúť novú kombináciu epigentických a protinádorových liečiv s génovou terapiou zacielenou proti nádorovým kmeňovým bunkám karcinómu prsníka. „Snažíme sa zistiť, aké signálne dráhy a liečivá by pacientom s určitými charakteristikami mohli pomôcť. Zahraničné pracoviská budú analyzovať výsledky klinických skúšok, ktoré už prebehli – do projektu bude teda zapojené veľké množstvo pacientov z celej Európy. Našou úlohou v Biomedicínskom centre bude vyvíjať modely chemorezistentných nádorových buniek, na ktorých budeme testovať výsledky zahraničných pracovísk.“

Svetlana Miklíková svoj titul získala na Katedre molekulárnej biológie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského. Spätne oceňuje, že fakulta pozývala na univerzitu zaujímavých slovenských vedcov, ktorí študentom sprostredkovali nielen užitočné poznatky, ale aj informácie o tom, ako a kde získať kvalitnú prax.

Vďaka získanému grantu strávila aj niekoľko mesiacov v olomouckom Ústave molekulárnej a translačnej medicíny, kde pracovala na modeloch nádorových ochorení. V roku 2016 získala za svoju dizertačnú prácu prvé miesto v celoslovenskej Súťaži mladých onkológov, ktorú organizuje Nadácia Výskum Rakoviny. Vo voľnom čase rada chodieva na turistiku, hubárči a číta knihy.