Finalista kategórie: Výnimočný mladý vedec

Tatiana Sedláčková

Vysokoparalelné sekvenovanie DNA

„Je fascinujúce môcť prečítať každé jedno písmenko z trojmiliardového ľudského genómu.“

Mgr. Tatiana Sedláčková, PhD., pôsobí vo Vedeckom parku Univerzity Komenského v Bratislave. So svojím tímom sa venuje využitiu vysokoparalelného sekvenovania, teda procesu určenia presného poradia nukleotidov v molekule DNA, pri hľadaní genetických markerov rôznych nádorových ochorení. Zaoberá sa možnosťou potenciálneho využitia cirkulujúcej nádorovej DNA (ctDNA) ako molekulárneho markera v diagnostike a monitorovaní nádorových ochorení.

Tatiana Sedláčková sa v súčasnosti zameriava najmä na endometriálny karcinóm (nádor vnútornej výstelky dutiny maternice), rakovinu prostaty a rakovinu hrubého čreva a konečníka. „Sústreďujeme sa na citlivú detekciu malých subchromozonálnych štrukturálnych variantov, ktoré sú len v prípade nádorových ochorení, a teda ich rôznych typov a v rôznych štádiách, prítomné aspoň u časti pacientov v krvnej plazme. Tú dokážeme jednoducho získať žilovým odberom, čo je veľmi veľká výhoda v porovnaní s náročnými, bolestivými a rizikovými biopsiami, ktorých podstatou je odobratie tkaniva.“

Je veľmi pravdepodobné, že táto metóda by mohla byť v budúcnosti využívaná ako skorá diagnostika pacientov. Slúžiť by mohla aj na dlhodobý monitoring pacientov a zlepšenie ich liečby nielen vďaka tomu, že predstavuje neinvazívnu alternatívu, výrazne menej zaťažujúcu pacienta aj zdravotné pracovisko pri odbere vzoriek, ale i preto, že môže pomôcť lepšie charakterizovať aktuálny priebeh nádorového ochorenia. Tatiana Sedláčková je zapojená aj do veľkého medzinárodného projektu Pangaia, ktorý má za cieľ vylepšiť algoritmy tvoriace výpočtovú infraštruktúru na analýzu genómov. Táto iniciatíva by mala viesť k významnému zlepšeniu rýchlosti a presnosti analýz DNA. Podstatou tohto projektu je nadviazanie medzinárodnej spolupráce medzi univerzitami a pracoviskami z celého sveta.

Ako vedkyňu ju inšpiroval najmä jej školiteľ dizertačnej práce RNDr. Gabriel Minárik, PhD., a neskôr vedúci Laboratória genomiky a bioinformatiky UK RNDr. Tomáš Szemes, PhD. „Pred rokmi prišli s prvým nápadom určiť pohlavie dieťaťa z krvi matky počas gravidity, z čoho vyšiel úspešný neinvazívny test na prenatálny skríning chromozomálnych porúch plodu. Obaja boli pre mňa vždy inšpiratívni - mali inovatívne myšlienky, ktoré vedeli svojou pracovitosťou a svedomitosťou pretaviť do reality, a vybudovali pracovisko s najmodernejšími technológiami, kde som mala možnosť pracovať. Ukázali mi, že aj na Slovensku sa dá robiť veda na naozaj svetovej špičkovej úrovni, za čo som im veľmi vďačná.“

Tatiana Sedláčková sa okrem výskumu naplno venuje svojej 4-ročnej dcérke. „Je to náročné, no darí sa mi to skĺbiť. Raz za čas, keď si ju so sebou vezmem do práce, si všímam, že laboratórne prostredie ju veľmi baví. Možno ju to raz v budúcnosti inšpiruje.“