Medzinárodná komisia

Ada E. Yonath

Biochémia
Laureátka Nobelovej ceny 2009

Medzinárodná komisia

Ada E. Yonath

Biochémia
Laureátka Nobelovej ceny 2009

Laureátka Nobelovej ceny Ada Yonath je významná biochemička, známa predovšetkým pre jej výskum štruktúry ribozómu, ktorý je továrňou na výrobu bunkových proteínov. Jej výskum viedol nielen k vývoju nových antibiotík, ale aj k lepšiemu porozumeniu mechanizmov odolnosti patogénov voči nim. V súčasnosti je riaditeľkou centra Helen and Milton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure and Assembly v rámci Weizmannovho inštitútu vied. Okrem odhaľovania molekulárnych mechanizmov zodpovedných za syntézu bunkových proteínov sa venuje aj otázkam súvisiacim so vznikom života na Zemi.

Ada Yonath sa narodila v Jeruzaleme do nemajetnej rodiny, no napriek tomu získala kvalitné vzdelanie, na ktoré už ako dieťa sama prispievala peniazmi, ktoré si zarobila doučovaním matematiky. V rodnom Izraeli absolvovala aj svoje bakalárske a magisterské štúdium v odbore chémia, biochémia a biofyzika, na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. V rámci doktoradskej práce realizovala svoj výskum vo Weizmannovom inštitúte vied, kde po skončení štúdií založila prvé biologické kryštalografické laboratórium v Izraeli.

S výskumom štruktúry ribozómu začala Ada Yonath so svojím tímom po roku 1970. Výskum priniesol ovocie po tridsiatich rokoch (2000 - 2001), keď sa im ako prvým podarilo zmapovať obe podjednotky ribozómu v troch rozmeroch. Po úspechu pokračovali vo výskumoch aj naďalej a Ada Yonath objasnila mechanizmus účinku dvoch desiatok antibiotík a popísala atraktívne cesty pre vývoj nových liečív.

Za úspešný výskum ribozómu získala Ada Yonath v roku 2009 Nobelovu cenu za chémiu. Stala sa tak historicky prvou izraelskou laureátkou Nobelovej ceny a štvrtou ženou na svete, ktorá získala Nobelovu cenu v oblasti chémie.