Ada E. Yonath

Medzinárodná komisia

Ada E. Yonath

Biochémia
Laureátka Nobelovej ceny 2009

Laureátka Nobelovej ceny Ada Yonath je významná biochemička, známa predovšetkým pre jej výskum štruktúry ribozómu. Jej výskum viedol nielen k vývoju nových antibiotík, ale aj k lepšiemu porozumeniu ich odolnosti. V súčasnosti je riaditeľkou centra Helen and Milton A. Kimmelman Center for Biomolecular Structure and Assembly v rámci Weizmannovho inštitútu vied. Vo svojej výskumnej činnosti sa aktuálne zameriava na rezistenciu antibiotík, na vývoj nových antibiotík a chce tiež odhaliť počiatky samotného života.

Ada Yonath sa narodila v Jeruzaleme do nemajetnej rodiny, no napriek tomu získala kvalitné vzdelanie, na ktoré už ako dieťa sama prispievala peniazmi, ktoré si zarobila doučovaním matematiky. V rodnom Izraeli absolvovala aj svoje bakalárske a magisterské štúdium v odbore chémia, biochémia a biofyzika, na Hebrejskej univerzite v Jeruzaleme. V rámci doktoradskej práce realizovala svoj výskum vo Weizmannovom inštitúte vied, kde po skončení štúdií založila prvé biologické krystalografické laboratórium v Izraeli.

S výskumom štruktúry ribozómu začala Ada Yonath so svojím tímom po roku 1970. Výskum priniesol ovocie po tridsiatich rokoch (2000 - 2001), keď sa im ako prvým podarilo zmapovať obe podjednotky ribozómu v troch rozmeroch. Po úspechu pokračovali vo výskumoch aj naďalej a Ada Yonath objasnila viac ako 20 funkcií antibiotík, pripravila tak jednoduchšiu cestu pre vývoj nových liečív.

Za úspešný výskum ribozómu získala Ada Yonath v roku 2009 Nobelovu cenu za chémiu. Stala sa tak historicky prvou izraelskou laureátkou Nobelovej ceny a štvrtou ženou na svete, ktorá získala Nobelovu cenu v oblasti chémie.