Medzinárodná komisia

Anke Weidenkaff

Materiálová veda

Medzinárodná komisia

Anke Weidenkaff

Materiálová veda

Anke Weidenkaff je profesorkou na Technickej univerzite v Darmstadte a riaditeľkou inštitútu Fraunhofer IWKS (Fraunhofer Research Institution for Materials Recycling and Resource Strategies IWKS). Jej hlavnými oblasťami výskumu sú materiálová veda a stratégie využívania zdrojov vrátane vývoja, syntézy a charakterizácie trvalo udržateľných materiálov na premenu energie a jej skladovanie. V súčasnosti sa zameriava na regeneratívne cirkulárne materiály a vývoj novej generácie zelených procesných technológií pre rýchle a efektívne uzavreté materiálové cykly.

Anke Weidenkaff získala titul PhD. v odbore chémia na inštitúte ETH Zürich v roku 1999. V roku 2006 získala venia legendi z chémie pevných látok a materiálovej vedy na Univerzite v Augsburgu a stala sa vedúcou sekcie vo švajčiarskych laboratóriách Empa a docentkou na Univerzite v Berne.

V rokoch 2013 až 2018 bola vedúcou katedry materiálovej chémie a riaditeľkou Ústavu materiálovej vedy na Univerzite v Stuttgarte. V rokoch 2016 až 2019 bola prezidentkou Európskej termoelektrickej spoločnosti (ETS). Profesorka Weidenkaff je zvolenou členkou výkonneho výboru  E-MRS a v roku 2011 získala cenu Kavli Foundation Lectureship, ako aj ocenenie Karl Böer Award a v roku 2022 cenu GDCh/GCCCD pre excelentných školiteľov čínskych doktorandov. Bola tiež súčasťou panelov expertov Nemeckej vedeckej nadácie DFG a Európskej výskumnej rady (ERC). Od roku 2020 je členkou Nemeckého poradnej rady pre globálne zmeny (WBGU), ako aj členkou Poradnej rady inštitútu Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung BAM (Spolkový inštitút pre výskum a testovanie materiálov).