Medzinárodná komisia

Yury Gogotsi

Materiálová chémia

Medzinárodná komisia

Yury Gogotsi

Materiálová chémia

Prof. Dr. Yury Gogotsi je významný svetový vedec, pôvodom z Ukrajiny, ktorý sa primárne venuje materiálovej chémii a elektrochémii. Aktuálne pôsobí ako vedúci profesor na Drexel University vo Philadelphii so zameraním na vedu o materiáloch, inžinierstvo a nanotechnológie. Zastáva tiež pozíciu riaditeľa ústavu A. J. Drexel Nanomaterials Institute. Za svoje výskumné výsledky získal viaceré významné ocenenia, vrátane ocenenia S. Somiya Award udeleného Medzinárodnou úniou spoločností pre výskum materiálov, medaily Spoločnosti pre výskum materiálov, ocenenia Chemistry of Materials Award od združenia American Chemical Society, či ocenenia Ceramic Prize od Svetovej akadémie keramiky a mnohých ďalších.

Magisterský titul z metalurgie Yury Gogotsi získal na Kyjevskom polytechnickom inštitúte. V roku 1986 získal titul PhD. na Národnej akadémii vied na Ukrajine v odbore fyzikálna chémia. V roku 1995 získal titul doktor vied DrSc. v odbore materiálového inžinierstva. Spolupracoval na výskumoch, ktoré rozšírili hranice vedy a vytvoril nové materiály na univerzitách po celom svete – v rodnej Ukrajine a v Nemecku, Japonsku a Nórsku.

V roku 1996 sa profesor Gogotsi presťahoval do USA, kde aj aktuálne pôsobí. V tom čase začal pracovať ako odborný asistent strojného inžinierstva na University of Illinois v Chicagu. Zo Chicaga sa v roku 2000 presunul do Philadelphie, na Drexel University. Tam v súčasnosti vedie nanomateriálovu vedecko-výskumnú skupinu, ktorá sa zameriava na syntézu a elektrochémiu nových nanoštrukturovaných uhlíkových materiálov, 2D karbidov a nitridov (rodinu materiálov MXene, ktorú objavil spolu s kolegami), ktoré môžu byť použité pri skladovaní a výrobe energie, v elektronike a v biomedicíne.

Profesor Gogotsi je produktívny vynálezca s desiatkami patentov licencovaných pre priemysel. Okrem toho sa venuje aj písaniu akademickej a vedeckej literatúry. Je spoluautorom dvoch a editorom štrnástich kníh. Viac ako 800 jeho článkov bolo publikovaných v recenzovaných časopisoch a je jedným z najcitovanejších výskumníkov na svete v oblasti chémie a materiálových vied.