Medzinárodná komisia

Carl-Philipp Heisenberg

biológia

Profesor Carl-Philipp Heisenberg pôsobí v rakúskom vedecko-technologickom inštitúte IST Austria. Vo vedeckom svete sa preslávil najmä objavmi vo vývojovej biológii, konkrétne v oblasti embryonálneho vývoja stavovcov. Jeho výskum sa zameriava na molekulárne, bunkové a biofyzikálne mechanizmy, ktoré stoja za gastrulačnými pohybmi u rýb známych ako zebričky. Ich raný vývoj je veľmi podobný tomu ľudskému.

Profesor Carl-Philipp Heisenberg pôsobí v rakúskom vedecko-technologickom inštitúte IST Austria. Vo vedeckom svete sa preslávil najmä objavmi vo vývojovej biológii, konkrétne v oblasti embryonálneho vývoja stavovcov. Jeho výskum sa zameriava na molekulárne, bunkové a biofyzikálne mechanizmy, ktoré stoja za gastrulačnými pohybmi u rýb známych ako zebričky. Ich raný vývoj je veľmi podobný tomu ľudskému.

Carl-Philipp Heisenberg vyštudoval biológiu na Mníchovskej univerzite (LMU). Titul PhD. získal v roku 1997 na Eberhard-Karlovej Univerzite v Tübingene a na Inštitúte Maxa Plancka pre vývojovú biológiu, kde pôsobil vo výskumnej skupine laureátky Nobelovej ceny Christiane Nüsslein-Volhardovej.

Heisenberg bol v roku 2015 zvolený za člena Nemeckej národnej akadémie vied Leopoldina. O rok neskôr sa stal aj členom Európskej organizácie pre molekulárnu biológiu EMBO, ktorá združuje viac ako 1800 vedúcich výskumníkov a propaguje excelentnosť vo vedách o živej prírode.

Carl-Philipp Heisenberg je tiež držiteľom prestížneho ERC gratu. Za svoje výsledky bol niekoľkokrát ocenený, okrem iného Vedeckou cenou Dolného Rakúska. Za svoje mimoriadne výskumné výsledky získal najnovšie aj Carusovu medailu od Nemeckej národnej akadémie vied Leopoldina.