Medzinárodná komisia

László Lovász

matematika

László Lovász je maďarský matematik, expert na kombinatoriku a teóriu grafov, ktorý v súčasnosti pôsobí ako predseda Maďarskej akadémie vied. Za svoju prácu a výskum získal niekoľko prestížnych ocenení, vrátane Wolfovej ceny za matematiku. Okrem toho je šéfredaktorom odborného časopisu Combinatorica a editorom viacerých zborníkov.

László Lovász je maďarský matematik, expert na kombinatoriku a teóriu grafov, ktorý v súčasnosti pôsobí ako predseda Maďarskej akadémie vied. Za svoju prácu a výskum získal niekoľko prestížnych ocenení, vrátane Wolfovej ceny za matematiku. Okrem toho je šéfredaktorom odborného časopisu Combinatorica a editorom viacerých zborníkov.

Matematik László Lovász bol od mlada výnimočným talentom na matematiku. Jeho veľkou inšpiráciou bol Paul Erdős, s ktorého prácou sa stretol už ako štrnásťročný a výrazne ovplyvnila jeho ďalšie smerovanie. V priebehu svojej kariéry získal mnohé významné ocenenia, ako napríklad prestížne ocenenie Kyoto Prize (2010), cenu Georgea Pólya (1979), Fulkersonovu cenu (1982 a 2012), Wolfovu cenu za matematiku (1999), Cenu Donalda E. Knutha (1999), Cenu Kurta Gödela (2001) a mnohé iné.

Výskum Lászla Lovásza sa sústredí najmä na oblasti, ktoré prepájajú matematiku a teoretickú počítačovú vedu, ako sú kombinatorická optimalizácia, algoritmy alebo teória grafov. Hlavným predmetom jeho záujmu bol v posledných rokoch vývoj limitnej teórie grafov. Je autorom piatich výskumných monografií, štyroch učebníc a viac ako 300 výskumných štúdií.

Lovász zastával viaceré významné funkcie. Bol vedúcim katedry geometrie na Segedínskej univerzite (1975-1982) a neskôr tiež vedúcim katedry počítačovej vedy na Univerzite Loránda Eötvösa (1983-1993 a 2006-2014). V rokoch 1993 – 1999 pôsobil tiež ako profesor matematiky a počítačovej vedy na prestížnej Yalovej univerzite, po čom prešiel z čisto akademického prostredia do výskumnej časti spoločnosti Microsoft, kde pôsobil ako vedúci výskumník (1999-2006). V súčasnosti je predsedom Maďarskej akadémie vied.