Medzinárodná komisia

Christopher Csíkszentmihályi

umenie a technológia

Medzinárodná komisia

Christopher Csíkszentmihályi

umenie a technológia

Chris Csíkszentmihályi patrí medzi výskumných expertov, ktorý sa zaoberá prekonávaním regionálnych rozdielov. Momentálne je vo funkcii European Research Area Chair na Inštitúte interaktívnych technológií v Madeire, kde pôsobí aj ako člen správnej rady a je riaditeľom projektu Rootio zameranom na budovanie nízko-nákladových rádií pre udržanie aktívneho života v pôvodných malých jazykovo odlišných komunitách.

Chris Csíkszentmihályi patrí medzi výskumných expertov, ktorý sa zaoberá prekonávaním regionálnych rozdielov. Momentálne je vo funkcii European Research Area Chair na Inštitúte interaktívnych technológií v Madeire, kde pôsobí aj ako člen správnej rady a je riaditeľom projektu Rootio zameranom na budovanie nízko-nákladových rádií pre udržanie aktívneho života v pôvodných malých jazykovo odlišných komunitách.

Chris aktívne pôsobí na niekoľkých vysokých školách, univerzitách a vedeckých ústavoch. Na MIT bol jedným zo zakladateľov a neskôr riaditeľom Centra pre budúcnosť občianskych médií pre vývoj technológií na posilnenie komunít. Pri Mediálnom laboratóriu inštitútu (MIT MediaLab) vytvoril vedeckú skupinu Computing Culture Group so zameraním na vývoj jedinečných mediálnych technológií pre využitie v oblasti kultúry a politiky. Na newyorskej škole dizajnu Parsons the New School for Design hosťoval ako profesor výskumu umenia a dizajnu. Vo funkcii výskumného experta Európskeho vedeckého priestoru (ERA Chair) pôsobí na Inštitúte interaktívnych technológií v Madeire.

Chris je umelec a zároveň vedec, a preto nachádza prienik medzi oblasťami nových technológií, médií a umenia. Prednáša, vystavuje umelecké inštalácie a buduje spoločensko-technologické systémy na piatich kontinentoch. Získal vedecký grant pre oblasť nových médií v Rockefellerovej nadácii v roku 2005 a na Radcliffe Institute for Advanced Study v rokoch 2007 a 2008.  Vyučoval na MIT, na Kalifornskej univerzite v San Diegu, University of California, Polytechnickom inštitúte Rensselaer v štáte New York a na Univerzite v Turku.

Je členom poradného výboru v projekte na výskum politiky dát v občianskej spoločnosti Datactive na Univerzite v Amsterdame pod gesciou Európskej rady pre výskum. Pôsobí vo vedeckej iniciatíve pre oblasť technológií na podporu aktívneho občianstva v Centre pre doktorandské štúdiá na Univerzite v Newcastli pod britskou Radou pre výskum inžinierstva a fyzikálnych vied.

V Centre pre občianske médiá na MIT sa zaoberal vývojom spoločenských a technologických systémov, ktoré umožňujú komunitám vyhodnocovať svoj stav a následne na situáciu reagovať primeranými opatreniami pre podporu svojich záujmov. Pod vedením Chrisa sa v rámci centra zrodilo niekoľko projektov. Niektoré z nich sú aktívne aj o celú dekádu neskôr ako napríklad publiclab.org, sourcemap.com, betweenthebars.org a RootIO.org. Zmyslom bolo pomôcť komunitám, aby dokázali čeliť nátlaku proti ich záujmom. Projekt Rootio založil Chris spolu s Judom Mukundanom a vychádza z oblasti jeho záujmu o občianske médiá. Cieľom je interaktívne spájať členov komunity prostredníctvom miestneho rádia s možnosťou jednoducho prispôsobiť sieť veľkosti komunity, pričom náklady na prevádzku zostávajú nízke. Rádio umožňuje udržiavať aktívny život v pôvodných malých jazykovo odlišných komunitách.