Ambasádori

Michal Valko

Odborník na strojové učenie

Ambasádori

Michal Valko

Odborník na strojové učenie

Michal Valko je jedným najvýraznejších vedeckých talentov súčasnosti. Prednáša na ENS Paris-Saclay v Paríži, od roku 2011 sa angažuje v tíme SequeL francúzskeho Národného inštitútu pre výskum v oblasti informatiky a automatizácie (Inria). Od roku 2019 pracuje v parížskom laboratóriu spoločnosti Deep Mind, ktorá sa, ako súčasť Google, špecializuje na výskum umelej inteligencie. Zaujíma sa predovšetkým o navrhovanie algoritmov, ktoré vyžadujú minimálny ľudský zásah.

Záujem o vedu začal u Michala Valka na Gymnáziu Alejová v Košiciach. Spätne oceňuje, že úzka spolupráca gymnázia a Prírodovedeckej fakulty UPJŠ v ňom prebudila záujem o vedu. Vyštudoval odbor umelá inteligencia a matematické metódy v informatike na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského. V roku 2015 ho univerzita zaradila medzi svojich významných absolventov. Doktorandské štúdium absolvoval na Univerzite v Pittsburghu. V rokoch 2009 až 2010 bol na stáži v spoločnosti Intel v Silicon Valley, kde pracoval na vytváraní autonómnych systémov, ktoré by nevidiacim pomohli rozpoznať tváre ľudí. Pôsobil tiež na spoločných projektoch so spoločnosťami Adobe, Technicolor alebo Microsoft Research.

Jednou z dôležitých vlastností umelej inteligencie by mala byť schopnosť prispôsobiť sa meniacemu sa prostrediu. Michal Valko pracuje na tvorbe algoritmov, ktoré sú schopné pracovať s minimálnou spätnou väzbou. To znamená menej zásahov zo strany človeka pri „učení“ a kontrole algoritmu. Súčasťou jeho výskumných úloh je tvorba sekvenčných algoritmoch, ktoré smerujú ku štruktúrovaným rozhodnutiami, ktoré preukázateľne vedú k rýchlejšiemu „učeniu“ algoritmov.

Michal Valko sa tiež venuje zborovému spevu a je aktívny dobrovoľník v práci so seniormi.