Pavel Cheben

Ambasádori

Pavel Cheben

Fotonika a integrovaná optika

Dr. Pavel Cheben, pôvodom zo Slovenska, žije a pracuje v Ottawe, kde pôsobí ako hlavný výskumný pracovník v kanadskej Národnej výskumnej rade. Tá mu v priebehu rokov udelila niekoľko vyznamenaní, vrátane najvyššieho ocenenia výskumnej excelentnosti (2018). Je svetovým odborníkom na integrovanú optiku, kremíkovú fotoniku, nanofotoniku a biofotonické snímače. V septembri 2020 sa stal členom Royal Society of Canada.

Pavel Cheben začal štúdiom mikroelektroniky a optoelektroniky na Slovenskej technickej univerzite, po ktorom nasledovalo doktorandské štúdium na Univerzite Complutense v Madride. Jeho akademická a výskumná kariéra je bohatá a plná významných úspechov a ocenení. Dr. Cheben bol napríklad jedným z kľúčových vedcov, ktorí stáli pri zrode telekomunikačného podniku Optenia Inc., kde vyvinul prvý komerčný WDM multiplexor na svete na báze vlnovodných mriežok.

Pôsobil aj v Národnom inštitúte pre vesmírne technológie na španielskom ministerstve obrany, kde bol zodpovedný za založenie Laboratória vesmírnej inštrumentačnej techniky. V súčasnosti je hlavným výskumným pracovníkom v Národnej výskumnej rade v Kanade a tiež čestným profesorom na Univerzite v Malage, mimoriadnym profesorom Carletonskej univerzity, McMasterovej Univerzity a Ottawskej univerzity, ako aj hosťujúcim profesorom na Žilinskej univerzite.

Je spoluautorom viac ako 500 odborných a konferenčných príspevkov, má na konte 33 patentových prihlášok a viac ako 220 pozvaných prednášok na odborných konferenciách a vo svetových výskumných centrách. Jeho úspechy boli prezentované vo významných svetových médiách a odborných časopisoch, vrátane Nature, New York Times, Nature Science Update, Physics Today a mnohých ďalších. Dr. Cheben je držiteľom viacerých významných ocenení, vrátane najvyššieho štátneho vyznamenania Slovenskej republiky či Medzinárodnej ceny Slovenskej akadémie vied. Za jeho mimoriadne vedecké výsledky bol zvolený za člena Americkej fyzikálnej spoločnosti a je tiež členom Americkej optickej spoločnosti, Európskej optickej spoločnosti, Britského fyzikálneho inštitútu a Kanadskej akadémie inžinierstva.

Ambasádori

Hana a Dalimil Dvořákovci

Manželia Hana a Dalimil Dvořákovci, ktorí stoja za vznikom Nadácie Experientia, sa zoznámili ešte počas štúdia, symbolicky v chemickom laboratóriu.

Michal Valko

Michal Valko je jedným najvýraznejších vedeckých talentov súčasnosti.

Pavel Cheben

Je pôvodom zo Slovenska, hlavný výskumný pracovník v Národnej výskumnej rade Kanady a expert na fotoniku a integrovanú optiku

Ruzena Bajcsy

Je rodáčka z Bratislavy, uznávaná profesorka na univerzite v Berkeley a top odborníčka na robotiku a umelú inteligenciu