Ambasádori

Pavel Cheben

Fotonika a integrovaná optika

Ambasádori

Pavel Cheben

Fotonika a integrovaná optika

Dr. Pavel Cheben, pôvodom zo Slovenska, žije a pracuje v Ottawe, kde pôsobí ako hlavný výskumný pracovník v kanadskej Národnej výskumnej rade. Tá mu v priebehu rokov udelila niekoľko vyznamenaní, vrátane najvyššieho ocenenia výskumnej excelentnosti (2018). Je svetovým odborníkom na integrovanú optiku, kremíkovú fotoniku, nanofotoniku a biofotonické snímače. V septembri 2020 sa stal členom Royal Society of Canada. V roku 2023 bol zvolený za Medzinárodného člena Royal Academy of Engineeering (Veľká Británia) - toto vysoko prestížne ocenenie bolo doposiaľ udelené len niekoľkým desiatkam vedcov vo svete.

Pavel Cheben začal štúdiom mikroelektroniky a optoelektroniky na Slovenskej technickej univerzite, po ktorom nasledovalo doktorandské štúdium na Univerzite Complutense v Madride. Jeho akademická a výskumná kariéra je bohatá a plná významných úspechov a ocenení. Dr. Cheben bol napríklad jedným z kľúčových vedcov, ktorí stáli pri zrode telekomunikačného podniku Optenia Inc., kde vyvinul prvý komerčný WDM multiplexor na svete na báze vlnovodných mriežok.

Pôsobil aj v Národnom inštitúte pre vesmírne technológie na španielskom ministerstve obrany, kde bol zodpovedný za založenie Laboratória vesmírnej inštrumentačnej techniky. V súčasnosti je hlavným výskumným pracovníkom v Národnej výskumnej rade v Kanade a tiež čestným profesorom na Univerzite v Malage, mimoriadnym profesorom Carletonskej univerzity, McMasterovej Univerzity a Ottawskej univerzity, ako aj hosťujúcim profesorom na Žilinskej univerzite.

Je spoluautorom viac ako 500 odborných a konferenčných príspevkov, má na konte 33 patentových prihlášok a viac ako 220 pozvaných prednášok na odborných konferenciách a vo svetových výskumných centrách. Jeho úspechy boli prezentované vo významných svetových médiách a odborných časopisoch, vrátane Nature, New York Times, Nature Science Update, Physics Today a mnohých ďalších. Dr. Cheben je držiteľom viacerých významných ocenení, vrátane najvyššieho štátneho vyznamenania Slovenskej republiky či Medzinárodnej ceny Slovenskej akadémie vied. Za jeho mimoriadne vedecké výsledky bol zvolený za člena Americkej fyzikálnej spoločnosti a je tiež členom Americkej optickej spoločnosti, Európskej optickej spoločnosti, Britského fyzikálneho inštitútu a Kanadskej akadémie inžinierstva.