Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Ján Dusza

Materiálová fyzika

Nezabúdajme, že všetko okolo nás, okrem prírody, je tu aj vďaka základnému výskumu.

Výskumu a vývoju keramických materiálov zasvätil svoj život. Prof. RNDr. Ján Dusza, DrSc. patrí k zakladateľom tohto odboru na Slovensku. Pôsobí na Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied (SAV) v Košiciach a okrem toho je spoluzakladateľom a vedúcim Výskumného centra PROMATECH v Košiciach.

Ján Dusza počas celej svoje vedecko-výskumnej kariéry vyvíja nové keramické materiály a kompozity. Sú to tuhé materiály, ktorých hlavnou zložkou sú anorganické zlúčeniny nekovového charakteru. V posledných rokoch sa s kolegami zamerali aj na takzvané ultra vysokoteplotné keramické materiály a vysokoentropické keramické systémy, ako aj mikro-nano vlákna.

Progresívne keramické materiály sú vďaka svojim vlastnostiam vhodné na najnáročnejšie aplikácie z hľadiska teploty a mechanického namáhania v agresívnom prostredí, napríklad pre lopatky plynových turbín, ventily spaľovacích motorov, rezné nástroje či guľôčkové ložiská. Keramické nanovlákna zas kombinujú vynikajúce elektrické, magnetické, optické i teplotné vlastnosti s nízkou hmotnosťou, čo je využiteľné v mnohých oblastiach priemyslu.

Mikro-nano vlákna môžu slúžiť ako elektródový materiál pri výrobe vodíka aj ako aktívny materiál solárnych článkov na produkciu energie. Široko sa môžu uplatniť pri ochrane životného prostredia ako polymérne a keramické filtre na filtráciu ovzdušia a vôd. Svoje miesto majú aj v oblasti vývoja liečiv s postupným uvoľňovaním a v tkanivovom inžinierstve.

Rodák z Gemera pochádza z roľníckej rodiny, no vďaka strýkovi sa dostal k štúdiu fyziky v Budapešti, ktoré ďalej rozšíril na Slovenskej akadémii vied a Technickej univerzite v Košiciach. Vedeckú kariéru Jána Duszu významne ovplyvnil aj pobyt v Stuttgarte na Inštitúte Maxa Plancka v rokoch 1989 – 1990, ktorý v tej dobe patril medzi jedno z najlepších pracovísk na svete pre výskum progresívnych keramických materiálov, kde sa stretol so svetovými expertmi v tejto oblasti.

Od roku 1978 pôsobí na Ústave materiálového výskumu SAV v Košiciach, kde si prešiel rôznymi pozíciami od PhD. študenta po vedúceho Výskumného centra progresívnych materiálov a technológií PROMATECH. Toto košické centrum produkuje výsledky na svetovej úrovni a početné publikácie so stovkami citácií.Pred niekoľkými rokmi medzi prvými na svete uverejnili články o príprave a vlastnostiach vysokoentropických karbidov. Ján Dusza však sníva o tom, že aj nimi vyvíjane ultra vysokoteplotné keramické materiály raz prispejú k tomu, aby let z New Yorku do Londýna trval menej ako dve hodiny.

„Je to fantastická vec, že človek robí celý život niečo, čo je jeho hobby,“ hodnotí svoju úspešnú kariéru oceňovaný vedec. Za svoje výskumné a pedagogické aktivity získal Ján Dusza početné uznanie aj od vedeckej, aj od spoločenskej komunity, napríklad je akademikom Učenej spoločnosti Slovenska, Maďarskej akadémie vied a „World Academy of Ceramics“. Je tiež čestným občanom mesta Tornaľa a bol uvedený do Siene slávy v rámci ocenenia Košičan roka 2017.

V mladosti Ján Dusza veľa aktívne športoval a dokonca pôsobil aj ako dídžej. Láska k športu a hudbe mu ostala aj doteraz, no svoj voľný čas venuje už najmä vnučke a záhrade.

Zdielať