Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Jozef Ukropec

Molekulárna fyziológia

Ide o to, ako hlboko sa dostaneme do nejakej oblasti, aby sme zistili, čo všetko o nej nevieme. Začnú sa pred nami odkrývať ďalšie vrstvy, ktoré sú nepoznané.

Žiadna bunka ani orgán neexistujú samostatne a navzájom nejakým spôsobom komunikujú. Výskumom týchto súvislostí sa v rámci integrovanej fyziológie a patofyziológie zaoberá Mgr. Jozef Ukropec, DrSc. Pôsobí ako vedúci Oddelenia výskumu porúch metabolizmu na Ústave experimentálnej endokrinológie Biomedicínskeho centra Slovenskej akadémie vied (SAV) v Bratislave.

Fyziológia sa zameriava na funkcie organizmu, orgánov a orgánových systémov, patofyziológia sa zaoberá ich zmenami pri ochoreniach. Jozef Ukropec sa však vo svojej vedeckej práci pozerá až na molekulárnu úroveň. Zaoberá sa komunikáciou jednotlivých buniek a orgánov v situáciách, ktoré sú pre naše telo energeticky náročné, napríklad keď hladujeme, cvičíme alebo sa otužujeme v studenej vode, a tiež pri ochoreniach z nadbytku energie. Takými sú obezita či diabetes druhého typu.

Zaujíma ho prepojenie medzi svalom a inými orgánmi, najmä tukovým tkanivom, ktoré poskytuje svalu zdroj energie. Tukové tkanivo považuje za fascinujúci orgán. Veľa ľudí nevie, že máme viacero typov tukového tkaniva. Relatívne neznáme je takzvané hnedé tukové tkanivo. „Malé cicavce ho majú vzadu medzi lopatkami na chrbte a len vďaka nemu prežijú chladnú noc, pretože im umožní vytvoriť teplo. Dlho sme si mysleli, že v tele dospelého človeka také tkanivo neexistuje, ale už asi desať rokov vieme, že hnedý tuk máme pozdĺž veľkých ciev na krku a dokážeme ho aktivovať, napríklad keď sme v chlade,“ vysvetľuje vedec.

Okrem výskumu na bunkovej úrovni sa Jozef Ukropec aj spolu s manželkou Barbarou venujú propagácii pohybu ako lieku. Jeho význam vidia nielen pri zlepšovaní fyzickej zdatnosti, ale skúmajú ho aj z hľadiska udržania kognitívnych schopností pri starnutí a pri liečbe rôznych chronických chorôb. V spolupráci s Národným onkologickým ústavom pozorujú vplyv cvičenia na pacientov vyliečených z onkologického ochorenia.

S ministerstvom zdravotníctva zasa spolupracujú pri tvorbe nových štandardných preventívnych a terapeutických postupov pre niektoré chronické ochorenia, ktoré sú založené najmä na úprave životného štýlu. V Centre pohybovej aktivity, ktoré založila a vedie jeho manželka, sú schopní dlhodobo monitorovať vplyv cvičenia na zdatnosť, metabolizmus či pamäť seniorov.

Jozef Ukropec vyštudoval farmáciu. Ako doktorand dostal možnosť venovať sa vedeckej práci na Ústave experimentálnej endokrinológie SAV, kde ho začali fascinovať možnosti patofyziológiu obezity, inzulínovej rezistencie a diabetu druhého typu. Počas doktorandského štúdia ešte v roku 1999 vycestoval do nórskeho Osla, kde sa stretol aj s vedcami, ktorí v sa v polovici 90. rokov podieľali na objavení molekuly leptínu. Po doktorandskom štúdiu s manželkou prijali možnosť pracovať v USA. Z viacerých možností si vybrali Pennington Biomedical Research Center v Baton Rouge v Louisiane. Po veľmi podnetných viac ako troch rokoch sa rozhodli vrátiť na Slovensko a pokračovať vo vedeckej práci v SAV.

Jozef Ukropec sa športu venuje aj vo svojom voľnom čase. Okrem rôznych sezónnych športov s manželkou už roky pravidelne behávajú. Nemá síce čas, aby trénoval na maratón, ale ročne odbehne okolo 1 200 kilometrov. Okrem toho sa rád venuje svojej rodine, psovi a záhrade, cestovaniu a online štúdiu cudzích jazykov. Má rád divadlo, inšpiráciu dobrou knihou a historické podcasty.

Zdielať