Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť slovenskej vedy

Katarína Mikušová

Biochémia

Objasnením jedného konkrétneho procesu vo výstavbe bunkovej steny mykobaktérií sme prispeli k porozumeniu toho, ako pôsobí nový liek proti tuberkulóze.

Tuberkulóza je infekčné ochorenie, ktoré si v histórii ľudstva vyžiadalo najviac životov. Výskumu jej pôvodcu, bacila Mycobacterium tuberculosis, sa venuje doc. RNDr. Katarína Mikušová, DrSc. na Katedre biochémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského (UK) v Bratislave. Svojou dlhoročnou prácou prispela aj k vývoju nového lieku proti tuberkulóze.

Keď sa Katarína Mikušová začala v roku 1992 zoznamovať so svetom mykobaktérií, dostal sa jej do rúk prehľadný článok o štruktúre mykobakteriálnej bunkovej steny. V časti opisujúcej jej výstavbu bolo množstvo otáznikov, čo predstavovalo pre vyštudovanú biochemičku zaujímavú výzvu. Za ostatných 30 rokov sa však veľa z týchto otáznikov podarilo odstrániť. „A ja som mala to šťastie, že som mohla prispieť k tomuto objavovaniu,“ hovorí biochemička Katarína Mikušová.

K štúdiu mykobaktérií sa pritom dostala náhodou. Na začiatku 90. rokov prijal jej manžel ponuku vedecky pracovať v USA, takže tam mladá rodina odišla. Po polroku sa však aj sama začala obzerať po práci vo svojom odbore. Dostala sa do vedeckej skupiny, ktorá sa zaoberala mykobaktériami. Táto téma ju vtedy chytila za srdce a nepustila, ani keď sa po viac ako troch rokoch vrátili na Slovensko.

Katarína Mikušová vo výskume mykobaktérií, a najmä bacilu Mycobacterium tuberculosis, ktorý spôsobuje tuberkulózu, pokračovala na Prírodovedeckej fakulte UK v Bratislave. Na Katedre biochémie tejto fakulty totiž študovala a pôsobila aj pred odchodom do USA. Postupne sa jej tam podarilo vybudovať špecializované laboratórium. Aj s pomocou jej študentky a neskôr kolegyne Jany Kordulákovej mu spravili meno aj v zahraničí a v roku 2006 ich prizvali do medzinárodného konzorcia zameraného na vývoj liečiv proti tuberkulóze.

Aj práca Kataríny Mikušovej môže v blízkej budúcnosti rozšíriť možnosti liečby tuberkulózy. Skúmaním výstavby bunkovej steny mykobaktérií, teda ich špecifického ochranného obalu, so svojím tímom prispela aj k vývoju nového antituberkulotika makozinónu, ktoré je už v druhej fáze klinického testovania.

Vyvíjať lieky proti tuberkulóze pritom nie je vôbec jednoduché. Vďaka spomínanej bunkovej stene sú tieto baktérie mimoriadne odolné voči imunitnému systému hostiteľa, ako aj voči pôsobeniu bežných antibiotík. „Tento bunkový obal mykobaktérií je však zároveň ich Achillovou pätou, pretože dve zo štyroch antituberkulotík, ktoré sa používajú ako základ pre liečbu tuberkulózy, zasahujú práve procesy výstavby bunkovej steny patogénu,“ vysvetľuje vedkyňa. Jej veľkým snom je prispieť k skráteniu a k zefektívneniu liečby tuberkulózy, ktorá teraz trvá pol roka a je pre pacientov psychicky aj fyzicky náročná.

Od práce si Katarína Mikušová oddýchne pri plávaní alebo na lyžiach, v čom vidí okrem športového aj estetický zážitok. Rada si prečíta dobrú knižku a venuje sa rodine, hlavne svojej šesťročnej vnučke. V posledných mesiacoch si jej pozornosť žiada aj psík, ktorého si s manželom zaobstarali.

Zdielať