Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov

Jaroslav Frnda

Telekomunikácie

Vždy ma poteší, keď sa výsledky mojej práce dokážu implementovať do praxe.

Ing. Jaroslav Frnda, Ph.D. pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v Žiline. Venuje sa kvalite multimediálnych služieb prenášaných prostredníctvom prístupových sietí novej generácie, algoritmom strojového učenia a analýze dát.

Začiatkom nového milénia nastala digitalizácia a konvergencia prenosových sietí. Ľudia dnes využívajú viacero mobilných zariadení, pričom môžu naraz telefonovať, scrollovať na sociálnych sieťach či pozerať televíziu. Znamená to aj to, že televízia, internet a pevná (telefónna) linka už nefungujú na separátnych prenosových cestách, ale prenášajú sa spoločne. So zvýšeným náporom na prenosovú kapacitu je nutné, aby sa priebežne vyhodnocovala kvalita obrazovej a hlasovej služby.

Jaroslav Frnda sa zaoberá spôsobmi a metrikami, ktoré vyhodnocujú kvalitu multimediálnych služieb. Najviac sa dnes venuje kvalite videa – je to najmä pre popularitu streamovacích služieb. Prehrávanie online videí závisí od kvality internetového prenosu a IP protokolu, pričom počas prenosu môže nastať viacero chýb. Oneskorenie v sieti či stratené dáta – to všetko má vplyv na obrazovú kvalitu vnímanú koncovým zákazníkom. Kvalitatívne degradovanému videu môže vypadávať obraz alebo môže byť obraz rozostrený či kockovaný.

„Vyhodnocovanie sa robí z rôznych dôvodov. Prvým je, aby prevádzkovatelia online streamovacích služieb vedeli, či poskytujú konkurencieschopnú službu. Druhým, aby zákazníci vedeli, kedy majú právo sa sťažovať a taktiež, aby regulačný úrad mohol podľa objektívnej metriky takéto reklamácie skontrolovať. A nakoniec aj výskumné tímy venujúce sa návrhom nových kódovacích mechanizmov pre video potrebujú vedieť objektívne vyhodnotiť svoje návrhy oproti aktuálne dostupným riešeniam,“ vysvetľuje Jaroslav Frnda. Bežne sa podobné vyhodnocovanie robí na subjektívnom hodnotení výskumnej skupiny. „Podľa štandardizovanej metriky Medzinárodnej telekomunikačnej únie musia posadiť aspoň pätnásť ľudí pred ukážku videa, aby zhodnotili jej kvalitu od 1 po 5. Ak sa operátorovi zhoršia prenosové parametre v sieti, je náročné zavolať toľko ľudí na hodnotenie, nefunguje to v reálnom čase.“

Jaroslav Frnda so svojím tímom pracuje na objektívnej metóde na základe matematických predpisov, ktorá tento proces, nazvaný aj „ľudský vizuálny systém“, simuluje. V reálnom čase zhodnotí poškodený úsek videa a na základe algoritmu strojového učenia a dát zhodnotí, akým spôsobom by na podobnú ukážku reagovali ľudské subjekty. Zatiaľ čo pri subjektívnom testovaní vznikajú pri opakovanom meraní odchýlky, pri metodike Jaroslava Frndu sa výsledky kvality videí zhodujú.

Rodák z Martina tvrdí, že vzťah k technike si vyvinul počas hodín fyziky na strednej škole. Štúdium informatiky a komunikačných technológií absolvoval na Technickej univerzite v Ostrave. Dnes pôsobí na Fakulte prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity. Tvrdí, že na jeho práci ho najviac baví sloboda, bádanie, ale aj nadväzovanie vzťahov s vedcami z celého sveta. So zahraničnými kolegami sa mu nedávno podarilo publikovať článok v Scientific Reports, ktorý patrí pod prestížne vydavateľstvo Nature. Za jeden zo svojich úspechov tiež Jaroslav Frnda považuje to, že v roku 2021 získal grant od Vedeckej grantovej agentúry (VEGA).

Jaroslav Frnda je aktívny človek a tvrdí, že svojimi koníčkami balansuje strnulú prácu vo vede – rád bicykluje, chodí plávať a zvykol hrávať hokejbal. Okrem toho sa zaujíma o veci verejné.

Zdielať