Medzinárodná komisia

Anne Leriche

Materiálová veda

Medzinárodná komisia

Anne Leriche

Materiálová veda

Anne Leriche je profesorkou v laboratóriu pokročilých keramických materiálov a procesov na Univerzite vo Valenciennes vo Francúzsku. V rokoch 1999 až 2016 viedla toto laboratórium, na svojom konte má množstvo realizovaných výskumov v oblasti priemyselnej keramiky a v poslednom čase aj v oblasti biokeramiky. Vypracovala prvé poznatky o tom, ako kontrolovať mikroštruktúru a ako vytvoriť koreláciu medzi mikroštruktúrou a vlastnosťami v celom rade konštrukčných keramík. Profesorka Anne Leriche je zvolenou členkou Európskej keramickej spoločnosti, Svetovej keramickej akadémie a Americkej keramickej spoločnosti. Od Európskej keramickej spoločnosti získala dve významné ocenenia.