Medzinárodná komisia

Dominique Bonvin

Automatické riadenie

Medzinárodná komisia

Dominique Bonvin

Automatické riadenie

Dominique Bonvin je emeritným profesorom automatického riadenia na EPFL v Lausanne vo Švajčiarsku. Diplom z chemického inžinierstva získal na ETH v Zürichu a doktorát na Kalifornskej univerzite v Santa Barbare. Pracoval v oblasti riadenia procesov pre spoločnosť Sandoz Corporation v Bazileji a v skupine systémového inžinierstva na ETH v Zürichu. V roku 1989 nastúpil na EPFL, kde sa venoval výskumu modelovania, identifikácie a optimalizácie dynamických systémov. Pôsobí ako vedúci redaktor časopisu Journal of Process Control a ako zástupca šéfredaktora časopisu Control Engineering Practice.