Medzinárodná komisia

Maria Grazia Valsecchi

Lekárska štatistika

Medzinárodná komisia

Maria Grazia Valsecchi

Lekárska štatistika

Profesorka Maria Grazia Valsecchi je riadnou profesorkou bio štatistiky, riaditeľkou oddelenia venujúceho sa biomedicínskemu výskumu a do roku 2021 pôsobila ako dekanka Lekárskej a chirurgickej fakulty Univerzity Milano-Bicocca. Hlavnými oblasťami štúdia profesorky Valsecchi sú metodológia navrhovania štúdií a klinických skúšok venovaných klinickému a translačnému výskumu a štatistická analýza údajov z výskumných štúdií v rôznych oblastiach. Jej príspevky sa prelínajú s výskumom v oblasti rakoviny a hematológie vrátane detskej lymfoblastovej leukémie, ako aj v iných oblastiach medicíny, pričom sa zameriava na úlohu nových terapií a nových bio markerov. Je spoluautorkou knihy o štatistických metódach a autorkou viac ako 450 výskumných článkov v medzinárodných odborných časopisoch. Profesorka Valsecchi sa pravidelne zúčastňuje na medzinárodných projektoch, konferenciách a v roku 2023 bola predsedníčkou programu výročnej konferencie Medzinárodnej spoločnosti pre klinickú bio štatistiku.