Medzinárodná komisia

Jan Konvalinka

Organická chémia

Medzinárodná komisia

Jan Konvalinka

Organická chémia

Jan Konvalinka je riaditeľom Ústavu organickej chémie a biochémie Akadémie vied Českej republiky, vedúcim výskumného oddelenia ústavu a profesorom biochémie na Prírodovedeckej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. Vo svojom výskume sa zameriava na medicínsky významné enzýmy, konkrétne vírusové proteázy a polymerázy, a na vývoj nových spôsobov ich inhibície, vizualizácie a cielenia. Je autorom niekoľkých kníh, mnohých medzinárodných patentov a viac ako 148 vedeckých prác v medzinárodných časopisoch, ktoré boli citované viac ako 5000-krát.