Medzinárodná komisia

Fiona Watt

biológia

Medzinárodná komisia

Fiona Watt

biológia

Fiona Watt je britská vedkyňa, medzinárodne známa vďaka jej výskumu kmeňových buniek. Počas rokov výskumnej práce sa sústreďovala na úlohu kmeňových buniek pri údržbe kože, ktorá sa počas nášho života kontinuálne opravuje a vymieňa. Objavila faktory, ktoré riadia diferenciáciu kmeňových buniek, čo poodhalilo spôsoby, ako by tento proces mohol byť narušovaný pri rakovinách úst a kože.

Fiona Watt je britská vedkyňa, medzinárodne známa vďaka jej výskumu kmeňových buniek. Počas rokov výskumnej práce sa sústreďovala na úlohu kmeňových buniek pri údržbe kože, ktorá sa počas nášho života kontinuálne opravuje a vymieňa. Objavila faktory, ktoré riadia diferenciáciu kmeňových buniek, čo poodhalilo spôsoby, ako by tento proces mohol byť narušovaný pri rakovinách úst a kože.

Fiona Watt získala PhD. na Oxfordskej univerzite a svoj postdoktorandský výskum realizovala na MIT v americkom meste Cambridge. Svoje prvé laboratórium zriadila na Kennedyho inštitúte reumatológie v Londýne, odkiaľ sa neskôr presunula do Londýnskeho výskumného ústavu. Od roku 2006 do roku 2012 bola zástupkyňou riaditeľa Cambridgského inštitútu pre výskum rakoviny (Cancer Research UK Cambridge Institute) a zástupkyňou riaditeľa inštitútu pre výskum kmeňových buniek The Wellcome - MRC Cambridge Stem Cell Institute na Cambridgeskej univerzite.

Jej hlavným výskumným záujmom je úloha kmeňových buniek pri údržbe dospelých tkanív. Jej súčasné projekty skúmajú sebaobnovu a selekciu vývojových vetiev ľudskými a myšacími epidermálnymi kmeňovými bunkami,  ako aj úlohu kmeňových buniek pri formovaní epidermálnych a orálnych nádorov a podstatu mezenchymálnych kmeňových buniek v koži.  

Fiona Watt je spoluvedúcou iniciatívy s názvom Human Induced Pluripotent Stem Cell Initiative (HipSci), ktorej cieľom je vytvoriť národný zdroj indukovaných pluripotentných kmeňových buniek (iPS) pre genetické štúdie buniek vo Veľkej Británii. Je tiež riaditeľkou imunomodulačnej sekcie Britskej platformy regeneračnej medicíny (UK Regenerative Medicine Platform). V roku 2008 sa okrem toho ako prvá žena stala prezidentkou Medzinárodnej spoločnosti pre výskum kmeňových buniek.

V septembri 2020 začala pôsobiť na King’s College v Londýne v jej súčasnej pozícii riaditeľky Centra pre kmeňové bunky a regeneratívnu medicínu.  Od apríla 2018 pôsobí ako predsedníčka Rady pre lekársky výskum vo Veľkej Británii.