Medzinárodná komisia

Hana Dvořáková

chémia

Medzinárodná komisia

Hana Dvořáková

chémia

Na tom, že AIDS dnes už nie je takým strašiakom ako ešte pred pár desiatkami rokov, má nemalú zásluhu vynájdenie účinných antivirotík. Pri zrode jednej z najúčinnejších látok proti vírusu HIV bola aj česká chemička Ing. Hana Dvořáková, CSc., ktorá pracovala vo výskumnom tíme svetovo uznávaného vedca Antonína Holého z Ústavu organickej chémie a biochémie Českej akadémie vied. Ako hovorí, spolu s manželom sa rozhodli, že peniaze z licenčných poplatkov za antivirotiká použijú na podporu mladých vedcov.

Na tom, že AIDS dnes už nie je takým strašiakom ako ešte pred pár desiatkami rokov, má nemalú zásluhu vynájdenie účinných antivirotík. Pri zrode jednej z najúčinnejších látok proti vírusu HIV bola aj česká chemička Ing. Hana Dvořáková, CSc., ktorá pracovala vo výskumnom tíme svetovo uznávaného vedca Antonína Holého z Ústavu organickej chémie a biochémie Českej akadémie vied. Ako hovorí, spolu s manželom sa rozhodli, že peniaze z licenčných poplatkov za antivirotiká použijú na podporu mladých vedcov.

Nadácia Experientia, ktorú založili pred siedmimi rokmi, doteraz poskytla štipendiá pätnástim študentom organickej, bioorganickej a medicinálnej chémie na odborné stáže na prestížnych zahraničných univerzitách a udelila trojročné granty dvom startupom v sume dvoch miliónov českých korún.  Ako však zdôrazňuje česká vedkyňa a altruistka, je to len začiatok. V januári tohto roka prisľúbili vložiť do svojej nadácie ďalších 200 miliónov českých korún, ktorými podporia okrem rozbehnutých programov aj začínajúcich výskumníkov a študentov vysokých a stredných škôl. V budúcich dvadsiatich rokoch tieto peniaze umožnia stráviť štyrom desiatkam chemikov rok na zahraničných univerzitách a pomôžu založiť až dvadsať výskumných tímov na vedeckých pracoviskách. Experientia sa tak stala najväčšou českou nadáciou zameranou výlučne na podporu vedy.

Skupina látok, na ktorých pracovala v tíme profesora Holého, sa stala základom novej generácie liekov proti vírusom. Najvýznamnejšou látkou z tejto série bol bezpochyby Viread, ktorý dodnes patrí k najúčinnejším liekom proti AIDS. Patenty na tzv. acyklické nukleosidfosfonáty odkúpila malá americká firma s pätnástimi pracovníkmi Gilead Sciences, ktorá pokračuje vo vývoji antivirotík dodnes. V súčasnosti už má však niekoľko tisíc zamestnancov. Na modifikácii nukleotidov v tom období pracovalo mnoho výskumných tímov po celom svete. Tímu profesora Holého sa podarilo nukleotidy zmeniť tak, že sa fosfor viazal priamo na uhlík, na rozdiel od fosfátov v prirodzených nukleotidoch, ktoré medzi fosforom a uhlíkom obsahujú kyslík. Táto drobná úprava znamenala prielom v liečbe vírusových ochorení.