Medzinárodná komisia

Ralf Riedel

chémia

Medzinárodná komisia

Ralf Riedel

chémia

Profesor Ralf Riedel je od roku 1993 profesorom na Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte. Jeho súčasný výskum sa sústreďuje na dve hlavné oblasti – na molekulárnu syntézu progresívnych keramických materiálov pre štrukturálne, funkčné a s energiou spojené použitia, ako aj na syntézu nových anorganických materiálov založených na nitride, prostredníctvom ultra-vysokého tlaku.

Profesor Ralf Riedel je od roku 1993 profesorom na Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte. Jeho súčasný výskum sa sústreďuje na dve hlavné oblasti – na molekulárnu syntézu progresívnych keramických materiálov pre štrukturálne, funkčné a s energiou spojené použitia, ako aj na syntézu nových anorganických materiálov založených na nitride, prostredníctvom ultra-vysokého tlaku.

Prof. Riedel získal PhD. v anorganickej chémii v roku 1986 na Univerzite v Stuttgarte. Po postdoktorandskom výskume na Max-Planckovom inštitúte pre výskum kovov a na Ústave anorganickej chémie Univerzity v Stuttgarte v roku 1992 úspešne dokončil svoju habilitáciu.

Profesor Riedel je zvoleným členom Svetovej akadémie keramík, členom Americkej keramickej spoločnosti, Európskej keramickej spoločnosti a Vysokej školy technickej, ktorá patrí pod Tokijskú univerzitu v Japonsku. Spomedzi jeho mnohých úspechov a ocenení možno spomenúť Zlatú medailu za zásluhy v prírodných vedách, čestný doktorát Slovenskej akadémie vied, ako aj Cenu Gustava Tammanna od Nemeckej spoločnosti pre vedu o materiáloch (DGM) a čestnú profesúru na čínskej Tianjinskej univerzite.

Profesor Riedel tiež nedávno získal Ocenenie inovačných talentov provincie Shaanxi, na Severozápadnej polytechnickej univerzite v čínskom meste Si-an. Okrem toho je aj hosťujúcim profesorom na Tokijskej univerzite a Svetová akadémia keramík mu tento rok udelila Medzinárodnú keramickú cenu 2020 v kategórii Základná veda. V neposlednom rade je prof. Riedel aj šéfredaktorom časopisov Journal of The American Ceramic Society a Ceramics International.