Medzinárodná komisia

Kip S. Thorne

fyzika
laureát Nobelovej ceny za rok 2017

Medzinárodná komisia

Kip S. Thorne

fyzika
laureát Nobelovej ceny za rok 2017

Kip S. Thorne je americký fyzik, medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku a astrofyziku, so zameraním na relativistické hviezdy, čierne diery a gravitačné vlny. Je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Christophera Nolana Interstellar.

Kip S. Thorne je americký fyzik, medzinárodne známy odborník na gravitačnú fyziku a astrofyziku, so zameraním na relativistické hviezdy, čierne diery a gravitačné vlny. Je jedným z troch vedcov, ktorým bola v roku 2017 udelená Nobelova cena za prvú priamu detekciu a pozorovanie gravitačných vĺn. Do histórie sci-fi sa zapísal aj ako výkonný producent a vedecký poradca hollywoodskeho filmu Christophera Nolana Interstellar.

Kip Thorne je jedným z popredných svetových odborníkov na astrofyzikálne implikácie Einsteinovej teórie relativity. Svoje vysokoškolské štúdium začal na Kalifornskom technologickom inštitúte (Caltech), po ktorom pokračoval na Princetonskej univerzite, kde v roku 1965 získal doktorát. Po jeho získaní sa vrátil na Caltech, kde v roku 1991 obdržal profesúru Richarda P. Feynmana v teoretickej fyzike a kde pôsobil až do svojho odchodu do dôchodku v roku 2009.

Po svojom odchode do dôchodku Thorne aktívnejšie rozbehol nové smery svojej kariéry, vrátane písania kníh, či slávneho filmu Interstellar, pri ktorom bol nielen ako poradca, ale aj ako spoluautor pôvodného konceptu filmu, ako aj rôznych spoluprác na rozhraní vedy a umenia. Popri tom všetko pokračoval aj vo svojom vedeckom výskume.

Spolu s desiatimi mladými fyzikmi vynašiel Kip Thorne nástroje na vizualizáciu časopriestorového zakrivenia. Spolupracoval tiež so skladateľom Hansom Zimmerom a s priekopníkom vizuálnych efektov Paulom Franklinom na multimediálnych koncertoch a názvom Warped Side of the Universe (vo voľnom preklade Zakrivená strana vesmíru). V súčasnosti pracuje na ďalšom filme, ako aj na poetických prózach o zakrivení vesmíru.