Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku

Igor Lacík

Polymérna chémia

Našou hnacou silou je kontinuálne hľadanie odpovedí na otázku „prečo?“

Spektrum práce, o ktorej by sa dalo v prípade Ing. Igora Lacíka, DrSc. hovoriť, je široké. V Ústave polymérov Slovenskej akadémie vied sa jemu aj jeho tímu darí nachádzať využitie polymérnych materiálov v liečbe cukrovky. Okrem pomoci pacientom sa však vedci pod vedením Igora Lacíka zameriavajú aj na syntézu špeciálnej skupiny vodorozpustných polymérov. Tá bola donedávna pre svet veľkou neznámou, až kým sa jej nezačal venovať tím slovenských vedcov.

„Polyméry, na ktorých pracujeme, sa využívajú na obalenie buniek produkujúcich inzulín. Polymérny obal má za úlohu ochrániť transplantované pankreatické ostrovčeky pred imunitným systémom a zabezpečuje ich dlhodobé prežívanie. Ostrovčeky po transplantácii produkujú do diabetického pacienta inzulín tak, ako keby mal zdravý pankreas,“ vysvetľuje Igor Lacík. Dalo by sa povedať, že tento náročný princíp spočíva v hľadaní rovnováhy. Vedci na jednej strane od ostrovčekov s polymérovým obalom očakávajú, že budú správne vyhodnocovať hladinu glukózy a produkovať potrebné množstvo inzulínu, na druhej strane sa ostrovčeky snažia odblokovať od imunitného systému organizmu. Tento typ liečby môže v budúcnosti znamenať prevratnú zmenu v živote diabetických pacientov, u ktorých zlyhávajú súčasné možnosti kontroly hladiny cukru, a tiež u rizikových pacientov, ako sú tehotné ženy a detskí pacienti.

Aby celý systém fungoval, stavia Igor Lacík so svojím tímom sofistikované riešenia a využíva moderné analytické techniky, vďaka ktorým získali viaceré prestížne granty z USA. „Spolupracujeme s firmami, akademickými pracoviskami, s nemocnicami a som veľmi rád, že sa môjmu tímu – od študentov po vedeckých pracovníkov – darí byť súčasťou celosvetovej siete odborníkov na túto tému,“ vyzdvihuje Igor Lacík.

Je ušľachtilé, ak veda pomáha zveľaďovať ľudské zdravie. Tím Igora Lacíka v Ústave polymérov SAV má zameranie aj na iné témy ako len na biomedicínu. Flokulanty na čistenie vody a druhotné získavanie ropy, zahusťovadlá v šampónoch a zubných pastách, čistiace prostriedky, prísady do betónu – vo všetkých týchto užitočných výdobytkoch, ktoré ľudstvo bežne využíva, sa používajú vodorozpustné polyméry. „Desiatky rokov sa priemyselne vyrábajú v obrovských objemoch, ale podstata syntézy nebola známa, kým sme do tejto témy nevstúpili. Inicioval som túto tému a následne v spolupráci s významnými svetovými pracoviskami sme po 20 rokoch poskytli detailné opísanie týchto komplikovaných polymerizačných systémov. V súčasnosti akademické a priemyselné pracoviská po celom svete využívajú naše poznatky a dávajú nám za ne kredit,“ hovorí Igor Lacík.

Pre vedeckú kariéru Igora Lacíka boli kľúčové kontakty s osobnosťami, ktoré ho formovali. Od učiteľky chémie na strednej škole po hviezdy na vedeckom nebi, ktoré stretol na svojich dlhodobých zahraničných pobytoch v Austrálii, USA, Nemecku či vo Francúzsku. Keď sa po šiestich rokoch v cudzine vrátil na Slovensko, založil svoj vedecký tím, ktorý rovnako ako jeho samého ženie dopredu zvedavosť: „Mám teraz vnuka, ktorý sa neustále pýta ‚prečo‘. A myslím si, že my sme takí istí. Tiež hľadáme odpovede na túto otázku, ktoré generujú ďalšie otázky. Je to kontinuálny proces, ktorý je našou hnacou silou,“ zdôveruje sa Igor Lacík.

Keď sa Igor Lacík nevenuje práci, rád bicykluje, trávi čas s rodinou a chodí do prírody so svojimi psami. Relaxovať sa snaží aj pri jóge.

Zdielať