Finalista kategórie:
Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania

Michal Hatala

Výrobné technológie

„Na Slovensku sme schopní ponúknuť študentom komplexné technické vzdelanie, ktoré je úzko prepojené s praxou už od začiatku štúdia. V oblasti inovatívnych výrobných technológií je to doslova nevyhnutné.“

Dr. h. c. prof. Ing. Michal Hatala, PhD., IWE/EWE, pôsobí vo funkcii prodekana pre vedu, výskum a doktorandské štúdium na Fakulte výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach so sídlom v Prešove. Vo svojej vedeckej a výskumnej činnosti sa zameriava na inovatívne metódy zvárania a nedeštruktívneho testovania (NDT) produktov aditívnej výroby.

Ide o kontrolu výrobkov bez nutnosti deštrukcie a znehodnotenia v podobe rezania, odvŕtavania a podobne, ako sa to bežne robilo v minulosti. Najväčšie uplatnenie má NDT pri zvarových spojoch. „Zváranie je totiž výrobný proces, ktorý prebieha pri vysokých teplotách a môžu pri ňom vznikať rôzne trhliny a póry. Je to zároveň technológia, ktorou sa spájajú rozmerné oceľové konštrukcie, ako napríklad mosty. Zvarové spoje kontrolujeme inovatívnymi a certifikovanými metódami, napríklad ultrazvukom v kombinácii s vírivými prúdmi,“ vysvetľuje profesor Hatala, ktorý v spolupráci s kolektívom mladých výskumníkov a doktorandov vybudoval a vedie laboratóriá pre nedeštruktívne testovanie a zváranie. V týchto laboratóriách analyzujú, testujú, simulujú a riešia reálne výzvy zo slovenských podnikov v odvetví strojárskeho a automobilového priemyslu, kde dosahujú vynikajúce výsledky.

Dať dokopy funkčný tím mladých výskumníkov a motivovať ich, to sú silné stránky profesora Hatalu. Vo výskume sa spoločne zaoberajú aj produktami aditívnej výroby, ktorá súvisí s 3D tlačou. „Spájanie takto vyprodukovaných výrobkov je zaujímavá oblasť s množstvom nevyriešených otázok, ktoré sa snažíme preskúmať aj v súvislosti s NDT. V spolupráci s automobilkami sa venujeme aj testovaniu ich výrobkov,“ dopĺňa profesor v oblasti zvárania a NDT.

Takmer všetko je v dnešnej dobe k sebe pripojené a zvarené. Niekto musí bezchybnosť zvarového spoja skontrolovať a garantovať. To je pole pôsobnosti profesora Hatalu a tímu jeho študentov a doktorandov, ktorí dostávajú 90 percent zadaní na NDT priamo z praxe.

V laboratóriách si tak študenti môžu prakticky overiť svoje teoretické vedomosti o výrobných materiáloch a procesoch a doslova priložiť ruku k dielu pri ich testovaní.

„Už od nástupu na našu fakultu som zástancom toho, že štúdium musí byť prepojené s praxou. Len tak sa naši absolventi dokážu uplatniť a budú konkurencieschopní nielen u nás doma, ale aj kdekoľvek vo svete,“ vysvetľuje profesor Hatala a jedným dychom dodáva: „Zároveň ma mrzí, že nie všetkých dokážeme na Slovensku adekvátne ohodnotiť a odchádzajú nám do zahraničia. Pre prax totiž pripravujeme kvalifikovaných procesných inžinierov, ktorí rozumejú všetkým dostupným technológiám.“

Keďže tie neustále napredujú, výrobné procesy sa automatizujú, do praxe sa zavádza robotizácia a umelá inteligencia, profesor Hatala inovuje aj proces výučby. Prednášky sú interaktívne, zamerané na skúsenosti z praxe a využitie a selektovanie dostupných informácií, ktorých zdroje sú v dnešnej dobe neobmedzené.

K svojim študentom a študentkám pristupuje ako k vlastným deťom. „Mám tri vlastné a každé je na niečo dobré. Snažím sa podchytiť to, v čom je každý študent najlepší a beriem ich ako seberovných partnerov, rád s nimi diskutujem,“ hovorí rodák z Vranova nad Topľou.

Profesora Hatalu fascinovali technika a strojárstvo už od detstva. Už na základnej škole mal jasno v tom, čo chce študovať. Vzorom dokonalého kutila mu bol starý otec, v jeho dielni sa totiž motal okolo sústruhu už ako malý chlapec. Nečudo, že si ako 14-ročný sám poskladal motocykel Pionier podľa návodu, ktorý si požičal v knižnici.

Vo voľnom čase sa venuje deťom a prácam okolo domu, ktorý svojpomocne postavil ako zručný kutil pre vlastnú rodinu. Chová akváriové rybičky, venuje sa modelárstvu, v lete bicykluje, má rád prechádzky v prírode a v zime lyžuje. Keď mu zvýši čas, rád si zajazdí na motorke. „Prerobil a vyšperkoval som si ju sám, ako inak,“ priznáva na záver technike oddaný Michal Hatala.

Zdielať