ESET Science Award ročník 2021

Ocenenie ESET Science Award skladá poctu špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle. Tretie slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia ESET Science Award sa uskutočnilo v sobotu, 16. októbra 2021, v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave pod záštitou prezidentky Slovenskej republiky, Zuzanou Čaputovou. Laureátom hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť slovenskej vedy sa pre rok 2021 stal Ján Dusza. Ocenenie v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokovsi odniesol Ladislav Valkovič. Výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania sa stal Jozef Zajac. Laureátov vyberá medzinárodná komisia zložená z renomovaných vedcov a vedkýň, ktorej už druhý rok predsedal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, profesor Kip Thorne. Viac informácií si môžete prečítať nižšie.

Ocenenie ESET Science Award skladá poctu špičkovým vedcom a vedkyniam, ktorí sú zosobnením excelentnej vedy na Slovensku aj v medzinárodnom meradle. Ich vedecká práca a výsledky sú prínosom pre rôzne sféry života spoločnosti. Tretie slávnostné vyhlásenie laureátov ocenenia ESET Science Award sa uskutočnilo v sobotu, 16. októbra 2021, v priestoroch Slovenskej filharmónie v Bratislave. Galavečer prepojil umenie a vedu, intelektuálny aj umelecký zážitok. Po prvýkrát, vďaka prenosu vo verejnoprávnej RTVS, mali možnosť byť súčasťou slávnostného večera aj televízni diváci. Aj v roku 2021 prevzala nad ocenením ESET Science Award záštitu prezidentka Slovenskej republiky, Zuzana Čaputová. Prezidentka Slovenskej republiky sa spolu s predsedom vlády Slovenskej republiky, Eduardom Hegerom, veľvyslankyňami a veľvyslancami viacerých zahraničných krajín, a ďalšími významnými predstaviteľmi štátu a vedeckej a akademickej obce, zúčastnila aj slávnostného odovzdávania ocenení.

Laureátom hlavnej kategórie Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku sa pre rok 2021 stal Ján Dusza, ktorý sa v Ústave materiálového výskumu Slovenskej akadémie vied v Košiciach venuje výskumu a vývoju progresívnych keramických materiálov. Ocenenie v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov si odniesol Ladislav Valkovič. Ten vo svojom výskume v Ústave merania Slovenskej akadémie vied v Bratislave a tiež v Oxford Centre for Clinical Magnetic Resonance Research na Oxfordskej univerzite pracuje na vývoji a aplikácii neinvazívnych metód merania metabolizmu tkanív pomocou magnetickej rezonancie. Výnimočnou osobnosťou vysokoškolského vzdelávania sa stal Jozef Zajac z Fakulty výrobných technológií Technickej univerzity v Košiciach, ktorého hlavnou oblasťou vedeckého záujmu sú progresívne výrobné technológie a možnosti a spôsoby ich uplatnenia v praxi.

Laureátov vyberá medzinárodná komisia zložená z renomovaných vedcov, ktorej už dva roky predsedá nositeľ Nobelovej ceny za fyziku, profesor Kip Thorne. "Výber laureátov bol tento rok mimoriadne náročný. Potvrdzuje to, že veda na Slovensku má medzinárodnú kvalitu," povedal profesor Thorne.

Ďalšími členmi medzinárodnej komisie boli medzinárodne uznávaní vedci – biologička Fiona Watt pôsobiaca na King’s College v Londýne na pozícii riaditeľky Centra pre kmeňové bunky a regeneratívnu medicínu; chemička a filantropka Hana Dvořáková, ktorá stála pri zrode jednej z najúčinnejších látok proti vírusu HIV a v súčasnosti pôsobí na Vysokej škole chemicko-technologickej v Prahe; profesor anorganickej chémie na Inštitúte materiálových vied na Technickej univerzite v Darmstadte, Ralf Riedel a profesor matematiky na Bolyaiovom inštitúte, patriacom pod Segedínsku univerzitu, Tibor Krisztin. Laureáta kategórie Výnimočný vysokoškolský pedagóg vyberala komisia zložená zo zástupcov slovenských univerzít.

Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Štatút
Štatút
Stiahnuť štatút ESET Science Award ako pdf dokument

Štatút PDF