ESET Science Award ročník 2020

Slávnostné vyhlásenie laureátov druhého ročníka ESET Science Award sa uskutočnilo v bratislavskej Starej Tržnici za prísnych protiepidemických opatrení, iba v prítomnosti nominovaných vedcov a vedkýň Online slávnostný galavečer sledovalo 30 000 divákov. Laureátov ESET Science Award vybrala medzinárodná komísia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom. Fedor Šimkovic sa stal laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Tamás Csanádi sa stal laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Ivan Varga sa stal laureátom v katagórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Viac informácií si môžte prečítať nižšie.

Podpora vedy a výskumu je z hľadiska významu pre spoločnosť jednou z kľúčových oblastí, ktorú Nadácia ESET dlhodobo podporuje. ESET Science Award, skladá poctu výnimočným osobnostiam slovenskej vedy. Na tému dôležitosti tejto iniciatívy sa vyjadril aj Sir Roger Penrose, držiteľ Nobelovej ceny za rok 2020: "Tlieskam súkromnej iniciatíve ESET Science Award na podporu excelentnosti vo výskume a vzdelávaní. Je to veľmi dôležité povzbudenie pre vedu na Slovensku."

Online slávnostný galavečer sledovalo 30 000 divákov. Slávnostné vyhlásenie laureátov ESET Science Award sa uskutočnilo v bratislavskej Starej Tržnici za prísnych protiepidemických opatrení, iba v prítomnosti nominovaných vedcov. Laureátov ESET Science Award na základe prísneho hodnotiaceho procesu vybrala medzinárodná komísia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom. Fedor Šimkovic sa stal laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Tamás Csanádi sa stal laureátom v kategórii Vynimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Ivan Varga sa stal laureátom v katagórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Profesor Thorne povedal: "Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet. Za rovnako dôležité považujem podnecovanie rešpektu politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktorí budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založeným riešeniam. Kľúčovým prínosom ocenenia ESET Science Award je práve táto inšpirácia a priblíženie významu vedy pre spoločnosť."

Ďalšími členmi komisie boli česká odborníčka na chémiu Hana Dvořáková, britská biologička Fiona Watt, nemecký fyzik Rolf-Dieter Heuer, nemecký chemik Ralf Riedel a maďarský matematik Tibor Krisztin. O laureátovi kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Hodnotitelia
Hodnotitelia
BALAZSI Csaba,
Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BARTOŠOVIČ Marek,
Karolinska inštitút, Švédske kráľovstvo
CVRČKOVÁ Fatima,
Karlova univerzita, Česká republika
ČELLÁROVÁ Eva,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
DADO Milan,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DELINA Radoslav,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus,
CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
FEIREISL Eduard,
Česká akadémia vied, Česká republika
FTÁČNIKOVÁ Soňa,
Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská republika
GALUSEK Dušan,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
GARRETT Paul,
Univerzita Guelph, Kanada
HERZBERG Rolf-Dieter,
Univerzita Liverpool, Spojené kráľovstvo
ILAVSKÁ Jana,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
JASZCZAK Agnieszka,
Warminsko-Mazurská univerzita v Olsztyne, Poľská republika
JOHN Jan,
České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
JULIN Rauno,
Univerzita Jyvaskyla, Fínska republika
KOLENOVÁ Alena,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOPÁČIK Alojz,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
KOŠINÁR Peter,
ESET, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera,
Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KUSÁ SMATANOVÁ Ivana,
Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Erwin,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MASARIK Jozef,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav,
Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert,
HighChem, Slovenská republika
MOKRÝ Michal,
UMC Utrecht, Holandské kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena,
Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
SCHWENDT Marek,
Floridská univerzita, Spojené štáty americké
SLEZÁKOVÁ Róberta,
Študentská rada vysokých škôl SR, Slovenská republika
SMITH Miranda,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
STANO Matej,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠAJGALÍK Pavol,
Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠÁLKA Jaroslav,
Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
ŠIMKO Milan,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
TARKOWSKI Petr,
Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
TOMKO Martin,
Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz
VINAŘ Tomáš,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
Štatút
Štatút
Stiahnuť štatút ESET Science Award ako pdf dokument

Štatút PDF