ESET Science Award ročník 2020

Slávnostné vyhlásenie laureátov druhého ročníka ESET Science Award sa uskutočnilo v bratislavskej Starej Tržnici za prísnych protiepidemických opatrení, iba v prítomnosti nominovaných vedcov a vedkýň Online slávnostný galavečer sledovalo 30 000 divákov. Laureátov ESET Science Award vybrala medzinárodná komísia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom. Fedor Šimkovic sa stal laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Tamás Csanádi sa stal laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Ivan Varga sa stal laureátom v katagórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania. Viac informácií si môžte prečítať nižšie.

Podpora vedy a výskumu je z hľadiska významu pre spoločnosť jednou z kľúčových oblastí, ktorú Nadácia ESET dlhodobo podporuje. ESET Science Award, skladá poctu výnimočným osobnostiam slovenskej vedy. Na tému dôležitosti tejto iniciatívy sa vyjadril aj Sir Roger Penrose, držiteľ Nobelovej ceny za rok 2020: "Tlieskam súkromnej iniciatíve ESET Science Award na podporu excelentnosti vo výskume a vzdelávaní. Je to veľmi dôležité povzbudenie pre vedu na Slovensku."

Online slávnostný galavečer sledovalo 30 000 divákov. Slávnostné vyhlásenie laureátov ESET Science Award sa uskutočnilo v bratislavskej Starej Tržnici za prísnych protiepidemických opatrení, iba v prítomnosti nominovaných vedcov. Laureátov ESET Science Award na základe prísneho hodnotiaceho procesu vybrala medzinárodná komísia na čele s nositeľom Nobelovej ceny Kipom Thornom. Fedor Šimkovic sa stal laureátom v kategórii Výnimočná osobnosť vedy na Slovensku, Tamás Csanádi sa stal laureátom v kategórii Vynimočná osobnosť vedy do 35 rokov a Ivan Varga sa stal laureátom v katagórii Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania.

Profesor Thorne povedal: "Veda a technológie založené na vedeckom výskume sú kľúčom pri riešení problémov, ako sú pandémie alebo globálne otepľovanie, môžu zachrániť svet. Za rovnako dôležité považujem podnecovanie rešpektu politikov a verejnosti k vede a k názorom vedcov. Potrebujeme tiež nové generácie svetových lídrov, ktorí budú viesť svet k zodpovedným a na vedeckých poznatkoch založeným riešeniam. Kľúčovým prínosom ocenenia ESET Science Award je práve táto inšpirácia a priblíženie významu vedy pre spoločnosť."

Ďalšími členmi komisie boli česká odborníčka na chémiu Hana Dvořáková, britská biologička Fiona Watt, nemecký fyzik Rolf-Dieter Heuer, nemecký chemik Ralf Riedel a maďarský matematik Tibor Krisztin. O laureátovi kategórie Výnimočná osobnosť vysokoškolského vzdelávania rozhodli zástupcovia slovenských vedeckých univerzít.

Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Štatút
Štatút
Stiahnuť štatút ESET Science Award ako pdf dokument

Štatút PDF