Archív

Hodnotitelia

BALAZSI Csaba , Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BRESTIČ Marián , Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
CVRČKOVÁ Fatima , Karlova univerzita, Česká republika
ČELLÁROVÁ Eva , Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
DADO Milan , Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DELINA Radoslav , Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus , CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František , Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ILAVSKÁ Jana , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOLENOVÁ Alexandra , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana , Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera , Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka , Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
KUTÁ SMATANOVÁ Ivana , Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Ervin , Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav , Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert , HighChem, Slovenská republika
MOKRÝ Michal , UMC Utrecht, Holandské kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena , Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
PSYCHALINOS Costas , Univerzita v Patrase, Grécko
ŠEVČOVIČ Daniel , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
VARGA Ivan , Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
VITKOVÁ Ľubica , Slovenská technická univerzita, Slovenská republika