Kategórie ocenení

scientist-section-badge-2021

Finalisti kategórie: Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy
2021

Imrich Barák

Imrich
Barák

Molekulárna biológia

Ján Dusza

Ján
Dusza

Materiálová fyzika

Martin Gmitra

Martin
Gmitra

Teoretická fyzika

Katarína Mikušová

Katarína
Mikušová

Biochémia

Jozef Ukropec

Jozef
Ukropec

Molekulárna fyziológia

young-scientist-section-badge-2021

Finalisti kategórie: Výnimočný mladý vedec
do 35 rokov 2021

Matej Baláž

Matej
Baláž

Environmentálna mechanochémia

Mária Kováčová

Mária
Kováčová

Polymérne kompozitné materiály

Pavol Mikolka

Pavol
Mikolka

Biomedicína

Ivana Šišoláková

Ivana
Šišoláková

Elektrochemické senzory

Ladislav Valkovič

Ladislav
Valkovič

Meracia technika

pedagogue-section-badge-2021

Finalisti kategórie: Výnimočný vysokoškolský
pedagóg 2021

Pavel Gregor

Pavel
Gregor

Obnova architektonických pamiatok

Jana Pócsová

Jana
Pócsová

Matematika

Maximilián Strémy

Maximilián
Strémy

Riadiace systémy

Jozef Záhumenský

Jozef
Záhumenský

Pôrodníctvo

Jozef Zajac

Jozef
Zajac

Progresívne výrobné technológie