Hodnotitelia

BALAZSI Csaba, Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BARÁK Imrich, Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
BIELIKOVÁ Mária, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ČELLÁROVÁ Eva, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
CHEBEN Pavel, Národná výskumná rada, Kanada
CVRČKOVÁ Fatima, Karlova univerzita, Česká republika
DADO Milan, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DE ROSSI Danilo Emilio, Univerzita v Pisa, Talianska republika
DELINA Radoslav, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus, CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František, Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
FRIČOVÁ Dominika, Mayo Clinic, Spojené štáty americké
FTÁČNIKOVÁ Soňa, Centrum vedecko-technických informácií SR, Slovenská republika
ILAVSKÁ Jana, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
IVANČÁKOVÁ Juliana, Študentská rada vysokých škôl SR, Slovenská republika
JANKECH Andrej, Technická univerzita vo Zvolene, Slovenská republika
JOHN Jan, České vysoké učení technické v Praze, Česká republika
KOLENOVÁ Alexandra, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOŠINÁR Peter, ESET, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana, Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera, Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KUSÁ SMATANOVÁ Ivana, Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Erwin, Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MASARIK Jozef, Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav, Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert, HighChem, Slovenská republika
NEYENS Gerda, KU Leuven, Belgické kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena, Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
ŠAJGALÍK Pavol, Slovenská akadémia vied, Slovenská republika
ŠEBESTA Marek, CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
TARKOWSKI Petr, Univerzita Palackého v Olomouci, Česká republika
TOMKO Martin, Univerzita v Melbourne, Austrálsky zväz