Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania