Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Finalisti kategórie:
Výnimočná osobnosť
vysokoškolského
vzdelávania
Hodnotitelia
Hodnotitelia
BALAZSI Csaba,
Maďarská akadémia vied, Maďarsko
BRESTIČ Marián,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovenská republika
CVRČKOVÁ Fatima,
Karlova univerzita, Česká republika
ČELLÁROVÁ Eva,
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská republika
DADO Milan,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
DELINA Radoslav,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
DETTENHOFER Markus,
CEITEC - Stredoeurópsky technologický inštitút, Česká republika
DUCHOŇ František,
Slovenská technická univerzita v Bratislave, Slovenská republika
ILAVSKÁ Jana,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOLENOVÁ Alexandra,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
KOVÁČIKOVÁ Tatiana,
Žilinská univerzita v Žiline, Slovenská republika
KOVÁČOVÁ Viera,
Univerzita v Kolíne, Nemecká spolková republika
KRAJČOVIČOVÁ Zdenka,
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne, Slovenská republika
KUTÁ SMATANOVÁ Ivana,
Juhočeská univerzita v Českých Budejoviciach, Česká republika
LUMNITZER Ervin,
Technická univerzita v Košiciach, Slovenská republika
MEDVEĎ Miroslav,
Slovenská sporiteľňa, Slovenská republika
MISTRÍK Robert,
HighChem, Slovenská republika
MOKRÝ Michal,
UMC Utrecht, Holandské kráľovstvo
PAULENOVÁ Alena,
Štátna univerzita v Oregone, Spojené štáty americké
PSYCHALINOS Costas,
Univerzita v Patrase, Grécko
ŠEVČOVIČ Daniel,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
VARGA Ivan,
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovenská republika
VITKOVÁ Ľubica,
Slovenská technická univerzita, Slovenská republika